Prečo študovať na SAV

Výhody doktorandského štúdia na ÚFHZ SAV:

• Finančný bonus k štipendiu od Predsedníctva SAV
• Možnosť absolvovať študijné pobyty na partnerských pracoviskách v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Dánsko, a i.)
• Vedenie školiteľmi s bohatou publikačnou činnosťou v medzinárodne uznávaných impaktovaných časopisoch
• Moderné prístrojové vybavenie laboratórií
• Možnosť zamestnať sa na ústave a pokračovať v riešení témy po ukončení štúdia