Ocenení doktorandi 2020

SEMINÁR DOKTORANDOV VENOVANÝ PAMIATKE AKADEMIKA BOĎU – XV. ročník

12. – 13. november 2020

Súťaž o najlepšiu prácu doktorandov

 

Komisia vybrala spomedzi 32 prednášok 12 najlepších prác, ktoré boli ocenené darčekovými poukazmi:

 • Bačová Kristína, Mgr. – Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV
 • Grelová Simona, MVDr. – Klinika malých zvierat, UVLF
 • Holota Radovan, Mgr. – Ústav biologických a ekologických vied, Katedra bunkovej biológie, PF UPJŠ
 • Karahutová Lívia, MVDr. – Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV
 • Koľvek Filip, MVDr. – Klinika koní, UVLF
 • Lapšanská Mária, MVDr. – Klinika malých zvierat, UVLF
 • Proškovcová Martina, Mgr. – Katedra farmakológie a toxikológie, UVLF
 • Polláková Magdaléna, Mgr. – Katedra biológie a fyziológie, UVLF
 • Ratvaj Marek, MVDr. – Katedra mikrobiológie a imunológie, UVLF
 • Spodniaková Barbora, MSc. – Ústav experimentálnej fyziky SAV
 • Vikartovská Zuzana, MVDr. Bc. – Univerzitná veterinárna nemocnica, UVLF
 • Zrubáková Jarmila, Mgr. – Ústav biologických a ekologických vied, Katedra bunkovej biológie, PF UPJŠ