Ocenení doktorandi 2021

SEMINÁR DOKTORANDOV VENOVANÝ PAMIATKE AKADEMIKA BOĎU – XVI. ročník

11. – 12. november 2021

 

Súťaž o najlepšiu prácu doktorandov

 

Komisia vybrala spomedzi 34 prednášok 9 najlepších prác, ktoré boli ocenené darčekovými poukazmi:

  • Petra Adamková, RNDr., Ústav biologických a ekologických vied/ Katedra fyziológie živočíchov UPJŠ
  • Alexandra Jászayová, Mgr., Parazitologický ústav SAV, UVLF
  • Zuzana Jurčacková, RNDr., Parazitologický ústav SAV, UVLF
  • Katarína Kalinová, Mgr., Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ
  • Zuzana Klepcová, Mgr., Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ
  • Stanislav Lauko, MVDr., Laboratórium gnotobiológie, Katedra mikrobiológie a imunológie UVLF
  • Daniel Petrič, Ing., Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV
  • Lucia Štempelová, MVDr., Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV
  • Ivana Večurkovská, Mgr., Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ