Ocenení doktorandi 2022

SEMINÁR DOKTORANDOV VENOVANÝ PAMIATKE AKADEMIKA BOĎU – XVII. ročník

10. – 11. november 2022

Komisia vybrala spomedzi všetkých 34 prezentácií 10 najlepších prác, ktorých autori boli ocenení darčekovými poukazmi

  • Sondorová Miriam, MVDr., Katedra mikrobiológie a imunológie, UVLF
  • Adhvaryu Shivani, MSc., Ústav biologických a ekologických vied, UPJŠ
  • Ľudmila Burcáková, MVDr., Parazitologický ústav SAV, UVLF
  • Alexandra Kešeľáková, PharmDr., Ústav farmakológie LF, UPJŠ
  • Michaela Romanovová, RNDr., Ústav biologických a ekologických vied, Katedra bunkovej biológie, UPJŠ
  • Nikola Hudáková, Mgr., Centrum experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny, UVLF
  • Martina Kokavcová, Mgr., Neurobiologický ústav, BMC SAV, UPJŠ
  • Pavol Zubrický, MVDr., Klinika malých zvierat, UVLF
  • Simona Grelová, MVDr., Klinika malých zvierat, UVLF
  • Andrej Mitrík, MVDr., Katedra výživy a chovu zvierat, UVLF