Ocenení doktorandi 2023

SEMINÁR DOKTORANDOV VENOVANÝ PAMIATKE AKADEMIKA BOĎU – XVIII. ročník

Komisia vybrala spomedzi všetkých účastníkov 10 najlepších prác, ktoré boli ocenené darčekovými poukazmi.

  • Barčáková Ivana, Mgr., Ústav biologických a ekologických vied, Katedra bunkovej biológie, UPJŠ
  • Dančová Nikola, Mgr., Katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat, UVLF
  • Fedorová Viktória, Mgr., Ústav experimentálnej fyziky, SAV, UPJŠ
  • Gomulec Pavel, MVDr., Klinika prežúvavcov, UVLF
  • Hanzelová Zuzana, MVDr., Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín, UVLF
  • Magurová Martina, Mgr., Neurobiologický ústav, BMC SAV, UPJŠ
  • Marešová Scarlett, MVDr., Klinika malých zvierat oddelenie chirurgie, UVLF
  • Roškovičová Veronika, MUDr., I. Chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP v Košiciach, UPJŠ
  • Ryniková Mária, Mgr., Katedra fyziológie živočíchov, UPJŠ
  • Zábolyová Natália, MVDr., ÚFHZ CBV SAV v.v.i., UVLF