Štatúty

Schválené zariadenia pre chov zvierat:
Zverinec Šoltésovej 4/6: SK UCH 01018
Zverinec Pri Hati 10: SK U 06018

  • Štatút etickej komisie
  • Štatút poradného výboru
  • Štatút seminára doktorandov