Laboratórium trávenia a výživy

Získali sme významné výsledky pri testovaní obohatených cereálnych agroindustriálnych krmivových substrátov hubami Thamnidium elegans a Cunninghamella echinulata, ktoré produkujú mikrobiálny olej ako zdroj kyseliny gama-linolénovej. Ako prví sme testovali takto obohatené substráty u prežúvavcov a otvorili nové možnosti v oblasti výživy hospodárskych zvierat. Úspešne testované boli aj vplyvy vybraných sušených rastlinných zmesí s obsahom bioaktívnych zlúčenín na bachorový metabolizmus. Zistili sme, že nutričná manipulácia spojená s nahradením sena vo vysoko-koncentrátovej diéte zmesou sušených rastlín má priaznivé účinky na bachorovú fermentáciu a lipidový metabolizmus pri ovciach. Dokázali sme, že kombinácia niektorých organických kyselín a vybranej zmesi liečivých rastlín vo vysoko-koncentrátovej diéte môže znížiť metánové emisie z bachora až o 10-11% čo je jednou z dôležitých úloh EÚ pri znižovaní environmentálnej záťaže v chovoch prežúvavcov.

Prístrojové vybavenie:

  • Kvapalinový chromatograf (Ultimate 3000 HPLC, Dionex, Sunnyvale, CA, USA)
  • Hmotnostný spektrometer (API 2000 AB Sciex, Framingham, MA, USA)
  • Plynový chromatograf (PerkinElmer Clarus 500, Inc., Shelton, CT, USA)
  • Analyzátor dusíka (FLASH 4000, Termo Fisher Scientific, Cambridge, UK)
  • Analyzátor hrubej vlákniny (ANKOM 2000, ANCOM TECHNOLOGY, Macedon NY, USA)

 
Zoznam pracovníkov:

Meno / PozíciaE-mailTelefón
Bačová, Kristína RNDr.
bacovak@saske.sk
Batťányi, Dominika RNDr., PhD.
mravcakova@saske.sk0904936468
Čobanová, Klaudia RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
boldik@saske.sk055/7922969
Geročová, Renáta
055/7922911
Grešáková, Ľubomíra MVDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
gresakl@saske.sk055/7922970
Jerga, Peter
055/7922962
Kišidayová, Svetlana RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
kisiday@saske.sk
Krištofová, Radoslava Mgr.
kristofova@saske.sk
Kucková, Katarína RNDr.
kuckova@saske.sk
Mikulová, Klára MVDr.
mikulova@saske.sk
Pancák, František
055/7922966
Petrič, Daniel Ing.
petric@saske.sk
Petrič, Daniel Ing., PhD.
petric@saske.sk
Plachá, Iveta MVDr., PhD
samostatný vedecký pracovník
placha@saske.sk055/7922911
Váradyová, Zora MVDr., PhD
samostatný vedecký pracovník
varadyz@saske.sk055/792 2972
Venglovská, Valéria Bc.
venglov@saske.sk055/7922912
Zábolyová, Natália MVDr.
kotesovska@saske.sk