Laboratórium živočíšnej mikrobiológie

Naše laboratórium sa zameriava na izoláciu, charakterizáciu bakteriocín-produkujúcich, probiotických baktérií zástupcov Firmicutes z rôznych druhov najmä potravinových, ale aj spoločenských (športových) zvierat. Selektované kmene sú následne overované v modelových experimentoch, ale aj v poloprevádzkových podmienkach a ich cieľom je podpora zdravia zvierat. Ako prví vôbec sme popísali bakteriocín u ruminálneho kmeňa Enterococcus faecium CCM4231 (náš izolát) a popísali sme aj nový typ enterocínu-Ent M, ktorý produkuje náš kmeň E. faecium AL41. Po aplikácii tohoto kmeňa ako aj iných selektovaných kmeňov alebo ich Ents bol zaznamenaný antimikrobiálny účinok, zvýšená fagocytárna aktivita napr. u brojlerových králikov, ale aj u rôznych druhov hydiny vrátane farmových pštrosov, psov, koní; u králikov klesli aj počty oocýst Eimeríí. Oxidačný status a biochemické parametre neboli negatívne ovplyvnené; zvýšila sa aj reparačná schopnosť enterocytov. Kmeň E. faecium EF2019 (CCM7419) a Lactobacillus fermentum (CCM 7421) sú súčasťou probiotických produktov Prorabbit a ProBiodog.

Prístrojové vybavenie:

  • Automatický riedič bakteriálnych vzoriek Eddy Jet na poloautomatické riedenie (1:1000) a naočkovanie agarovej platne prostrednictvom mikrostriekačky
  • Hemanalyzátor Cell-Dyn 3700, Abott lab., Slovensko s.r.o.-prístroj pracuje na princípe kombinácie impedencie a laserovej prietokovej cytometrie.
  • Laminárny mikrobiologický bezpečnostný kultivačný box LABOX MB120 (Česká republika)
  • Anaeróbny kultivačný box BACTRON (She Lab, Sheldon manufacturing Inc., USA)
  • Veľkoobjemový autokláv Systec DB-90, Biotech Česká republika
  • Biofermentor Sartorius –na prípravu bakteriálnej biomasy
  • Microskop Motic

 
Zoznam Pracovníkov:

Meno / PozíciaE-mailTelefón
Bino, Eva MVDr., PhD.
vedecký pracovník
bino@saske.sk
Kandričáková, Anna RNDr., PhD.
vedecký pracovník
kandricakova@saske.sk
Lauková, Andrea MVDr., CSc.
vedúci vedecký pracovník
laukova@saske.sk055/7922964
Melišová, Dana
055/7276276
Pogány Simonová, Monika MVDr., PhD
samostatný vedecký pracovník
simonova@saske.sk055/792264
Strompfová, Viola MVDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
strompfv@saske.sk055/6330283
Ščerbová, Jana RNDr., PhD.
vedecký pracovník
scerbova@saske.sk