Projektová činnosť

Medzinárodné

Rastlinné extrakty a rastlinné silice ako kŕmne aditíva vo výžive zvierat: vplyv na kvalitu mäsa a fyziológiu čreva.
Plant extracts and essential oils as feed additives in animal nutrition: effects on meat quality and intestinal physiology.
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017

Národné

ALTZINC - Potenciál a perspektíva alternatívnych zdrojov zinku vo výžive hospodárskych zvierat
Potential and prospect of alternative zinc sources in animal nutrition
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Nutraceutiká a ich medicínske a zdravotné výhody pre hospodárske zvieratá.
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Faix Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Nová generácia kŕmnych aditív vo výžive zvierat.
New generation of feed additives in animal nutrition.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
BIOZINC - Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia
Bioavailability of zinc in animals - the possibilities and solutions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022
Komplexný pohľad na vplyv prídavných látok na organizmus zvierat
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Faix Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat naturálnymi a minerálnymi aditívami
Digestive modulation by phytogenic and mineral feed additives in farm animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Grešáková Ľubomíra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat
Firmicutes, their properties and utilisation for animal health
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Strompfová Viola, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
Tymiánový éterický olej ako kŕmne aditívum u hydiny.
Thyme essential oil as feed additive in poultry.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017
Zinok vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov
Zinc in animal nutrition and consumer safety
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2013 - 30.9.2017
Vplyv éterických olejov a minerálnych látok na fyziologické procesy v čreve a na antioxidačnú ochranu u zvierat.
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Faix Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Vplyv éterických olejov na fyziologické procesy prebiehajúce v čreve zvierat a ich úloha v antioxidačnej ochrane organizmu.
The effect of essential oils on physiological processes in animal intestine and their role in antioxidant protection of organism.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
Pôsobenie éterických olejov na fyziologické procesy v čreve zvierat
The effect of essential oils on physiological processes in the intestine of animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Faix Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
mykotoxin - Účinky fuzáriových mykotoxínov na antioxidačný status hospodárskych zvierat
The effects of fusarium mycotoxins on antioxidant status of farm animals
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Leng Ľubomír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2011
Sledovanie vplyvu esenciálnych olejov na vybrané metabolické parametre u zvierat
Investigation of effect of essential oils on selected metabolic parameters in animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Faix Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
SEANIM - Úloha selénu pri udržiavaní zdravia a produkcie hospodárskych zvierat
Role of selenium in maintenance of health and production in farm animals
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Leng Ľubomír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010