Projektová činnosť

Medzinárodné

ENOVAT - Európska sieť pre optimalizáciu veterinárnej antimikrobiálnej liečby
European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Doba trvania: 15.11.2019 - 14.11.2023

Národné

ALTZINC - Potenciál a perspektíva alternatívnych zdrojov zinku vo výžive hospodárskych zvierat
Potential and prospect of alternative zinc sources in animal nutrition
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Vychytávanie železa a rezistencia na antibiotiká u Enterobacterales potravinových zvierat.
Iron intake and antibiotic resistance in food animal Enterobacterales.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok
The skin microbiome in dogs under physiological and pathological conditions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Strompfová Viola, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
BIOZINC - Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia
Bioavailability of zinc in animals - the possibilities and solutions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022
Molekulárna analýza mikrobiálneho biofilmu u zvierat.   
Molecular analysis of microbial biofilm in animal. 
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat
Firmicutes, their properties and utilisation for animal health
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Strompfová Viola, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
MAMMALZOON - Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká
Small mammals as a potential source of zoonotic bacteria and resistance to antibiotics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof., MVDr. Kmeť Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019
Funkčné a metabolické vlastnosti kyslomliečnych baktérií tráviaceho traktu zvierat
Functional and metabolic properties of animal gastrointestinal lactic acid bacteria
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
BlaGen - Beta-laktamázové gény u enterobaktérií v životnom prostredí zvierat a v bioaerosoloch
Beta-lactamase genes of enterobacteria in the animal environment and bioaerosols
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof., MVDr. Kmeť Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.saske.sk/atbres/
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014
Mechanizmy získanej rezistencie na antibiotiká enterobaktérií a stafylokokov
Mechanisms of acquired antibiotic resistance in enterobacteria and staphylococci
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof., MVDr. Kmeť Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Mikrobiálne a funkčné zmeny čreva vo vzťahu k príjmu potravy a rastu zvierat
Microbial and functional gut changes in relation to food intake and growth of animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Mozeš Štefan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Antimikrobiálna rezistencia črevnej mikroflóry zvierat vo vzťahu k potravinám
Antimicrobial resistance of animal intestinal microflora in relation to the foods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof., MVDr. Kmeť Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
SlovArVet - Dynamika vývoja a mechanizmy rezistencie na betalaktámy a chinolóny u animálnych Escherichia coli
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof., MVDr. Kmeť Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www2.saske.sk/atbres/
Doba trvania: 1.9.2008 - 31.12.2010