Základné info

Javorský, Peter Doc. RNDr., DrSc.

Tel.: 055/6783120
Fax: 055/7287842