Projects

International

MedPlants4Vet - Medicinálne rastliny v starostlivosti o zdravie zvierat: prechod z tradičnej na modernú veterinárnu medicínu.
Medicinal plants for animal health care: Translating tradition into modern veterinary medicine;
Program: COST
Project leader: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Annotation:
Project webpage: https://www.cost.eu/actions/CA22109/
Duration: 12.10.2023 - 11.10.2027
Absorbcia, distribúcia, depozícia a eliminácia enkapsulovanej formy tymolu v organizme králikov.
Absorption, distribution, deposition and elimination of encapsulated form of thymol in rabbit organism.
Program: Open Mobility
Project leader: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Ako ovplyvňujú biotransformačné procesy tymolu "zdravie čreva" u zvierat.
How can biotransformation processes of thymol affect "gut health" in animal organism
Program: Mobility
Project leader: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Aplikácia tymolu ako kŕmneho aditiva vo výžive králikov.
Application of thymol as feed additive in rabbit nutrition.
Program: Mobility
Project leader: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2021 - 31.12.2022
PiGuNet - Európska sieť pre spoluprácu v oblasti faktorov ovplyvňujúcich mikrobiálnu rovnováhu gastrointestinálneho traktu prasiat a jej význam pre zdravie prasiat
European network on the factors affecting the gastro-intestinal microbial balance and the impact on the health status of pigs
Program: COST
Project leader: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Annotation:
Duration: 31.10.2014 - 30.10.2018
Rastlinné extrakty a rastlinné silice ako kŕmne aditíva vo výžive zvierat: vplyv na kvalitu mäsa a fyziológiu čreva.
Plant extracts and essential oils as feed additives in animal nutrition: effects on meat quality and intestinal physiology.
Program: Bilateral - other
Project leader: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2017

National

Nová generácia kŕmnych aditív vo výžive zvierat.
New generation of feed additives in animal nutrition.
Program: VEGA
Project leader: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
BIOZINC - Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia
Bioavailability of zinc in animals - the possibilities and solutions
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Annotation:
Duration: 1.8.2018 - 30.6.2022
Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat naturálnymi a minerálnymi aditívami
Digestive modulation by phytogenic and mineral feed additives in farm animals
Program: VEGA
Project leader: MVDr. Grešáková Ľubomíra, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020
Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat
Firmicutes, their properties and utilisation for animal health
Program: VEGA
Project leader: MVDr. Strompfová Viola, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019
Tymiánový éterický olej ako kŕmne aditívum u hydiny.
Thyme essential oil as feed additive in poultry.
Program: VEGA
Project leader: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2017
Zinok vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov
Zinc in animal nutrition and consumer safety
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Annotation:
Duration: 1.10.2013 - 30.9.2017
Vplyv éterických olejov na fyziologické procesy prebiehajúce v čreve zvierat a ich úloha v antioxidačnej ochrane organizmu.
The effect of essential oils on physiological processes in animal intestine and their role in antioxidant protection of organism.
Program: VEGA
Project leader: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2013 - 31.12.2015
Naturálne substancie a ich vplyv na fyziologický stav a zdravie zvierat
Natural substances and their effect on physiology and health of animals
Program: VEGA
Project leader: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Duration: 1.1.2008 - 31.12.2010
SEANIM - Úloha selénu pri udržiavaní zdravia a produkcie hospodárskych zvierat
Role of selenium in maintenance of health and production in farm animals
Program: SRDA
Project leader: MVDr. Leng Ľubomír, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.6.2008 - 31.12.2010