Projects

International

Absorbcia, distribúcia, depozícia a eliminácia enkapsulovanej formy tymolu v organizme králikov.
Absorption, distribution, deposition and elimination of encapsulated form of thymol in rabbit organism.
Program: Open Mobility
Project leader: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024

National

ALTZINC - Potenciál a perspektíva alternatívnych zdrojov zinku vo výžive hospodárskych zvierat
Potential and prospect of alternative zinc sources in animal nutrition
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Nová generácia kŕmnych aditív vo výžive zvierat.
New generation of feed additives in animal nutrition.
Program: VEGA
Project leader: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023