Publications

RNDr. Alexandra Špirková, PhD.

Publications for year 2024

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year

Publications

  • RUŠINOVÁ, Laura - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - ČIKOŠ, Štefan - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - PISKO, Jozef - FABIAN, Dušan. The effect of fipronil on the expression of glutathione metobalism transcripts. In Animal Physiology 2024, 19th International Scientific Conference, June 11th - 13th 2024, Liptovský Ján, Slovakia : Book of Abstracts. 1. vydanie. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2024, p. 63. ISBN 978-80-552-2744-3. (VEGA 2/0041/23 : Molekulárne mechanizmy reakcii preimplantačného embrya na faktory prostredia. APVV-22-0071 : Prevencia reprodukčného zlyhania v období pripúšťania zvierat prostredníctvom skrmovania kŕmnych aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín. Animal Physiology 2024 : International Scientific Conference) Typ: AFH
  • RUŠINOVÁ, Laura** - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - PISKO, Jozef - FABIAN, Dušan - ČIKOŠ, Štefan. Expression of GABAB receptors in early embryos. In Proceeding of the Winter School Animal Biotechnology 2024 : Programme and Abstracts, February 1th, 2024, Nitra, Slovakia. 1. vyd. - Nitra : SUA, 2024, p. 78. ISBN 978-80-552-2715-3. (VEGA 2/0041/23 : Molekulárne mechanizmy reakcii preimplantačného embrya na faktory prostredia. APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. Winter School Animal Biotechnology) Typ: AFH
  • ŠPIRKOVÁ, Alexandra** - PISKO, Jozef - ČIKOŠ, Štefan - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - FABIAN, Dušan. Phagocyte receptors in early embryonic cells. In Proceeding of the Winter School Animal Biotechnology 2024 : Programme and Abstracts, February 1th, 2024, Nitra, Slovakia. 1. vyd. - Nitra : SUA, 2024, p. 84. ISBN 978-80-552-2715-3. (VEGA 2/0041/23 : Molekulárne mechanizmy reakcii preimplantačného embrya na faktory prostredia. Winter School Animal Biotechnology) Typ: AFH
  • ŠPIRKOVÁ, Alexandra - KŠIŇANOVÁ, Martina - ČIKOŠ, Štefan - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - PISKO, Jozef - BABEĽOVÁ, Janka - FABIAN, Dušan. The impact of maternal obesity on expression of genes connected with insulin signaling in mouse blastocysts. In Animal Physiology 2024, 19th International Scientific Conference, June 11th - 13th 2024, Liptovský Ján, Slovakia : Book of Abstracts. 1. vydanie. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2024, p. 70. ISBN 978-80-552-2744-3. (VEGA 2/0041/23 : Molekulárne mechanizmy reakcii preimplantačného embrya na faktory prostredia. APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. Animal Physiology 2024 : International Scientific Conference) Typ: AFH