Publications

Mgr. Alexandra Bombárová

Publications for year 2024

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year

Publications

  • BOMBÁROVÁ, Alexandra - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - ČOBANOVÁ, Klaudia. Effects of diet supplementation with zinc oxide nanoparticles on plasma mineral and antioxidant status of lambs. In Animal Physiology 2024, 19th International Scientific Conference, June 11th - 13th 2024, Liptovský Ján, Slovakia : Book of Abstracts. 1. vydanie. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2024, p. 18. ISBN 978-80-552-2744-3. (APVV-21-0301 : Potenciál a perspektíva alternatívnych zdrojov zinku vo výžive hospodárskych zvierat. APVV-SK-PL-23-0004 : Kŕmne aditíva s obsahom zinku ako stratégia zníženia emisií metánu u prežúvavcov s endoparazitmi. Animal Physiology 2024 : International Scientific Conference) Typ: AFH