Publications

senior researcher
MVDr. Ľubomíra Grešáková, PhD.

Publications for year 2024

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year

Publications

  • BOMBÁROVÁ, Alexandra - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - ČOBANOVÁ, Klaudia. Effects of diet supplementation with zinc oxide nanoparticles on plasma mineral and antioxidant status of lambs. In Animal Physiology 2024, 19th International Scientific Conference, June 11th - 13th 2024, Liptovský Ján, Slovakia : Book of Abstracts. 1. vydanie. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2024, p. 18. ISBN 978-80-552-2744-3. (APVV-21-0301 : Potenciál a perspektíva alternatívnych zdrojov zinku vo výžive hospodárskych zvierat. APVV-SK-PL-23-0004 : Kŕmne aditíva s obsahom zinku ako stratégia zníženia emisií metánu u prežúvavcov s endoparazitmi. Animal Physiology 2024 : International Scientific Conference) Typ: AFH
  • GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - LAUKOVÁ, Andrea - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - TOKARČÍKOVÁ, Katarína. Improving livestock biosecurity trough trace mineral supplementation. In Animal Physiology 2024, 19th International Scientific Conference, June 11th - 13th 2024, Liptovský Ján, Slovakia : Book of Abstracts. 1. vydanie. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2024, p. 27. ISBN 978-80-552-2744-3. (COST Action CA20103 : Zvýšenie biosekurity v živočíšnej produkcii zvyšovaním povedomia a metód biokontroly pre redukciu rizík vzniku a šírenia infekčných ochorení.. VEGA 2/0008/21 : Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hopodárskych zvierat. APVV-21-0301 : Potenciál a perspektíva alternatívnych zdrojov zinku vo výžive hospodárskych zvierat. Animal Physiology 2024 : International Scientific Conference) Typ: AFH
  • LAUKOVÁ, Andrea** - CHRASTINOVÁ, Ľubica - FOCKOVÁ, Valentína - PLACHÁ, Iveta - BINO, Eva - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - FORMELOVÁ, Zuzana - ŽITŇAN, Rudolf - BELZECKI, Grzegorz - MILTKO, Renata - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Assessment of Postbiotic, Mundticin-like Substance EM 41/3 Application in Broiler Rabbits. In Applied Sciences-Basel, 2024, vol. 14, no. 12, art. no. 5059. (2023: 2.5 - IF, Q1 - JCR, 0.508 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-3417. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/app14125059 (VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat. VEGA 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zviera. APP0253 : Mundticínové substancie a ich antimikrobiálny potenciál) Typ: ADCA
  • TOKARČÍKOVÁ, Katarína - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - SLÁMA, Petr - BÁTIK, Andrej - VEVERA, Petr - ALEŠ, Pavlík. A modified method for the isolation/preparation of primary small intestinal epithelial cells as in vitro intestinal models. In Animal Physiology 2024, 19th International Scientific Conference, June 11th - 13th 2024, Liptovský Ján, Slovakia : Book of Abstracts. 1. vydanie. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2024, p. 73. ISBN 978-80-552-2744-3. (VEGA 2/0008/21 : Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hopodárskych zvierat. Animal Physiology 2024 : International Scientific Conference) Typ: AFH