Projects

National

Štúdium a využitie bakteriocínov v prevencii moru včielieho plodu
Study and use of the bacteriocins in prevention of American foulbrood
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kopčáková Anna, PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
NOMAR - Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným anibiotikám
Progresive methods for elimination of development and sprad of bacterial resistance against relevant antibiotics
Program: SRDA
Project leader: Doc. RNDr. Javorský Peter, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2017 - 30.6.2020
Negatívny vplyv vybraných xenobiotík na larválne štádium včely medonosnej (Apis mellifera)
Impact of selected xenobiotics on honeybee (Apis mellifera)
Program: VEGA
Project leader: Doc. RNDr. Javorský Peter, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018