Vedenie

Riaditeľ

prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.

VoIP/Tel.: 055/727 6270 Fax: 055/72 87 842 E-mail: faix(at)saske.sk

Faix

Predseda vedeckej rady

RNDr. Štefan Čikoš, CSc.

VoIP/Tel.: 055/727 6280 Fax: 055/72 87 842 E-mail: cikos(at)saske.sk

Sekretariát

Iveta Timková

VoIP/Tel.: 055/727 6271 Tel.: 055/72 87 842 Fax: 055/72 87 842 E-mail: adminiap(at)saske.sk, ufhzsav(at)saske.sk