Štatúty

Schválené zariadenia pre chov zvierat:
Zverinec Šoltésovej 4/6: SK UCH 02023
Zverinec Pri Hati 10: SK U 06018