Významné ocenenia

2023

Zábolyová Natália

Cena za najlepšiu prácu doktorandov v rámci XVII. ročníka Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu.

2021

Kocúreková Tímea

Ocenenie v rámci virtuálnej konferencie s názvom Young Neuroscientists and cutting –edge research za najlepší príspevok

Petrič Daniel

Cena za najlepšiu prácu doktorandov v rámci XVI. ročníka Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu

Piteľová Alexandra

Cena dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej za uznanie zásluh v oblasti genetiky a evolučnej biológie
Cena Ľudovíta Drobnicu

2020

Bačová Kristína

Cena za najlepšiu prácu doktorandov v rámci XV. ročníka Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu

Karahutová Lívia

Cena SAPV pre najlepšie práce s významným teoretickým prínosom
Cena za najlepšiu prácu doktorandov v rámci XV. ročníka Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu

Koppel Juraj

Strieborná medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti

2019

Koppel Juraj

Medaila SAV za podporu vedy

Mravčáková Dominika

Ocenenie o najlepšiu prácu doktorandov, finalistka súťaže, ktorá sa konala v rámci XIV. ročníka Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu

Pisko Jozef

Cena za najlepšiu prácu doktorandov v rámci XIV. ročníka Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu

2018

Faix Štefan

Medaila SAV za podporu vedy

Lauková Andrea

Medaila SAV za prínos pre vedu a výskum

Handrová Lívia

Ocenenie pre najlepšie práce doktorandov v rámci XIII. ročníka Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu

2017

Bino Eva

Finalistka Súťaže o najlepšiu prácu doktorandov v rámci XII. ročníka Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, 7. september 2017, Košice

Kubašová Ivana

Finalistka Súťaže o najlepšiu prácu doktorandov v rámci XII. ročníka Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, 7. september 2017, Košice

2014

Faix Štefan

Ďakovný list primátora mesta Košice Richarda Rašiho za vynikajúcu reprezentáciu mesta Košice, za vedenie aplikovaného výskumu

2013

Koppel Juraj, Baran Vladimír, Ing. Czikková, Dr. Čikoš, Dr. Fabian a Dr. Rehák

Ocenenie špičkového tímu SAV na základe hodnotenia ratingovej agentúty ARRA

Dr. Čikoš, Dr. Fabian, Dr. Burkuš,  Dr. Rehák a Ing. Czikková

Cena SAV za súbor vedecko-výskumných prác zaoberajúcich sa interakciou medzi matkou a skorým embryom, so zameraním na štúdium vplyvu zhoršeného materského prostredia na oplodnenie a preimplantačný embryonálny vývin

2012

Kandričáková Anna

Výherkyňa Súťaže o najlepšiu prácu doktorandov organizovanej v rámci Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, 10.-11. september 2012, Košice

Kovaříková Veronika

Výherkyňa Súťaže o najlepšiu prácu doktorandov organizovanej v rámci Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, 10.-11. september 2012, Košice

Laho Tomáš

Diplom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied za najlepšiu vedeckú prácu roku 2012 v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v odbore veterinárneho lekárstva

Pristaš Peter

Čestná plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách

2011

Kmeť Vladimír

Medaila SAV za podporu vedy

2010

Fabian Dušan

Pfizer price for poster presentation. Ocenenie za najlepšiu posterovú prezentáciu v rámci 3rd COST Action FA0702 – GEMINI General Conference „Maternal Interactions with Gametes and Embryos“, ktorá sa konala 1.-2. októbra 2010 v Soustons, Francúzsko

Javorský Peter

Medaila SAV za podporu vedy

2008

Fabian Dušan

1. cena v kategórii Najlepšia práca s vedeckým prínosom v súťaži o najlepšiu vedeckú prácu mladých vedeckých pracovníkov SAPV

Faix Štefan

Čestná plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách

Kmeť Vladimír

Víťaz súťaže slovenských investigátorov projektov firmy Pfizer Luxembourg SARL, „Pfizer Research Award“ 6. 11. 2008 v Bratislave s prednáškou na tému „Molekulárno-biologická typizácia MRSA“

Lauková Andrea

Čestná plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách

p. Rábeková

Pamätná plaketa SAV