Semináre

Vedecké semináre ústavu sú organizované každý druhý utorok v mesiaci o 13.00 hod. 

Vedecké semináre budú v roku 2024  organizované hybridnou prezenčno-videokonferenčnou formou. Na seminároch sú prezentované výsledky a výstupy nášho ústavu získané pri riešení vedeckých grantov, ako aj najvýznamnejšie výsledky v rámci celého Centra biovied SAV.

 • 12. marec 2024
  Prevencia reprodukčného zlyhania v období pripúšťania zvierat prostredníctvom skrmovania kŕmnych aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín (Dr. Fabian, APVV 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027)
  Molekulárne mechanizmy reakcií preimplantačného embrya na faktory prostredia (Dr. Čikoš, VEGA 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026)
 • 9. apríl 2024
  Bezantibiotické prístupy kontroly mastitíd dojníc so zvýšením hygieny prostredia na produkčných farmách (Dr. Bujňáková, APVV 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027)
  Vychytávanie železa a rezistencia na antibiotiká u enterobacterales potravinových zvierat (Dr. Bujňáková, VEGA 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024)
  Charakterizácia mikrobiómu integumentárneho systému u koní a jeho cielená modulácia (Dr. Strompfová, VEGA 2/0004/24)
 • 7. máj 2024
  Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek (Dr. Lauková, APVV 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025)
  Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat (Dr. Pogány Simonová, VEGA 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024)
 • 21. jún 2024 – vedecký seminár CBv (rokovací jazyk angličtina)
  Funkčné potraviny vyrobené s pomocou prospešných bakteriálnych kmeňov (Dr. Lauková)
 • 13. september 2024 – vedecký seminár CBv (rokovací jazyk angličtina)
  GABA receptory v preimplantačných embryách (Dr. Čikoš)
 • 29. september 2024 – vedecký seminár CBv
  Prospešný potenciál bakteriocín-produkujúceho kmeňa Lactiplantibacillus plantarum LP17L/1 izolovaného zo sudovaného ovčieho hrudkového syra (Dr. A. Lauková, ÚFHZ CBv)
 • 29. október 2024
  Potenciál a perspektíva alternatívnych zdrojov zinku vo výžive hospodárskych zvierat (Dr. Čobanová, APVV 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026)
  Kŕmne aditíva s obsahom zinku ako stratégia zníženia emisií metánu u prežúvavcov s endoparazitmi (Dr. Váradyová, APVV, 1.1.2024 – 31.12.2025)
  Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hospodárskych zvierat (Dr. Grešáková, VEGA 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024)
 • November 2024, Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu
 • 3. december 2024
  Nutraceutiká a ich medicínske a zdravotné výhody pre hospodárske zvieratá (Dr. Faix, VEGA 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024)
  Nové prístupy účinnej aplikácie rastlinných aditív vo výžive zvierat (Dr. Plachá, VEGA 1.1.2024 – 31.12.2027)