Akademická obec

RNDr., PhD.Babeľová
Janka
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr.Bačová
Kristína
Odborná pracovníčka VŠDoktorandka
MVDr., CSc.Baran
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.Batťányi
Dominika
Vedecká pracovníčka
MVDr., PhD.Bino
Eva
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhDBujňáková
Dobroslava
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.Čikoš
Štefan
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.Čobanová
Klaudia
Samostatná vedecká pracovníčka
MVDr., DrSc.Fabian
Dušan
Vedúci vedecký pracovník
prof. MVDr., DrSc.Faix
Štefan
Vedúci vedecký pracovník
MVDr., PhD.Grešáková
Ľubomíra
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr.Guľašová
Anna
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.Hamarová
Ľudmila
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.Kandričáková
Anna
Samostatná vedecká pracovníčka
MVDr., PhD.Karahutová
Lívia
Vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.Kišidayová
Svetlana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.Kopčáková
Anna
Samostatná vedecká pracovníčka
Prof. MVDr., DrSc.Koppel
Juraj
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.Kovaříková
Veronika
Vedecká pracovníčka
MVDr., CSc.Lauková
Andrea
Vedúca vedecká pracovníčka
Ing., PhD.Petrič
Daniel
Vedecký pracovník
PhDr., PhD.Pisko
Jozef
Vedecký pracovník
MVDr., PhDPlachá
Iveta
Samostatná vedecká pracovníčka
MVDr., PhDPogány Simonová
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
MVDr., DrSc.Strompfová
Viola
Vedúca vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.Ščerbová
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
MVDr., CSc.Šefčíková
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.Špirková
Alexandra
Samostatná vedecká pracovníčka
MVDr., PhD.Štempelová
Lucia
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.Takácsová
Margaréta
Vedecká pracovníčka
MVDr., PhDVáradyová
Zora
Samostatná vedecká pracovníčka