Absolventi PhD. štúdia

2023

PharmDr. Valentína Focková

MVDr. Maciej Gogulski

MVDr. Lucia Štempelová

Ing. Katarína Tokarčíková

2022

MVDr. Eva Bino

RNDr. Katarína Kucková

Ing. Daniel Petrič

2021

MVDr. Lívia Karahutová

RNDr. Dominika Batťányi Mravčaková

PhDr. Jozef Pisko

2020

MVDr. Monika Holodová

RNDr. Martina Kšiňanová

2019

MVDr. Anna Čuvalová

 • Školiteľ: prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc.
 • Téma dizertačnej práce: Modulácia tvorby biofilmu čreva
 • Študijný program: Veterinárna morfológia a fyziológia

2018

MVDr. Ivana Kubašová

2017

Mgr. Veronika Kovaříková

MVDr. Vladimíra Oceľová

RNDr. Jana Pisarčíková

RNDr. Jana Ščerbová

2016

Mgr. Žofia Janštová

MVDr. Eva Straková

MVDr. Monika Wencelová

2014

RNDr. Anna Kandričáková

RNDr. Janka Kubandová

2013

Mgr. Zuzana Drugdová

MVDr. Miroslav Ryzner

MVDr. Jana Takáčová

RNDr. Anna Vandžurová

2012

RNDr. Ján Burkuš

RNDr. Ján Bystriansky

MVDr. Tomáš Laho

2011

Lívia Fecskeová

Lenka Maliničová

Daniela Ohlasová

Renáta Szabóová

2010

Lucia Sikorová

2009

Radka Bořutová

 • Školiteľ: MVDr. Ľubomír Leng, DrSc.

Alexandra Bukovská

 • Školiteľ: RNDr. Štefan Čikoš, CSc.

2008

Dr. V. Štovčík

 • Školiteľ: doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.

2007

MVDr. K. Domaracká

 • Školiteľ: prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc.

MVDr. M. Domaracký

 • Školiteľ: doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.

RNDr. J. Ivan

 • Školiteľ: doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.

MVDr. Š. Juhás

 • Školiteľ: doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.

RNDr. K. Nigutová

 • Školiteľ: doc. RNDr. P. Javorský, DrSc.

MVDr. V. Petrovič

 • Školiteľ: MVDr. Ľ. Leng, DrSc.

RNDr. J. Timko

 • Školiteľ: prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc.