Poslanie

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV je jediné pracovisko základného výskumu na Slovensku, ktoré sa zaoberá fyziológiou hospodárskych zvierat. Výskum je zameraný hlavne na komplexné štúdium fyziológie tráviaceho traktu a vývinovej fyziológie z interdisciplinárneho pohľadu na rôznych úrovniach, od molekulárnej cez bunkovú až ku systémovej vo vzťahu ku zdravotne nezávadným potravinám, ochrane zdravia zvierat a ľudí.

Hlavné smery vedeckej činnosti:

  • výskum získanej a prirodzenej rezistencie na antibiotiká
  • základný a aplikovaný výskum aditív na báze enterokokov s bakteriocinogénnym a probiotickým účinkom
  • vývoj molekulárneho dizajnu nových antibakteriálnych látok, enzybiotík
  • výskum vzťahu črevnej mikroflóry k obezite
  • výskum účinku rastlinných silíc a mikroprvkov na funkcie tenkého čreva a celkového antioxidačného statusu organizmu
  • štúdium mechanizmu adaptácie preimplantačného embrya na nepriaznivé vplyvy prostredia