Spolupráca

 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
  Oblasť spolupráce: Testovanie účinnosti enterocínov ako aj lantibiotických bakteriocínov na vankomycín rezistentné kmene enterokokov a meticilín rezistentné kmene stafylokokov z rôznych potravinárskych komodít
 • Lekárska fakulta UPJŠ
  Oblasť spolupráce: Detegovanie mikrobioty vo výteroch z ústnych chráničov používaných u športovcov venujúcich sa karate
 • Masarykova univerzita Brno, Česká republika
  Oblasť spolupráce: Detegovanie mikrobioty v truse a v živočíšnych produktoch
 • Parazitologický ústav SAV, v. v. i.
  Oblasť spolupráce: Testovanie imunologickej odpovede po aplikácii prospešných kmeňov a bakteriocínov (charakterizovaných na ÚFHZ CBv SAV, Košice)
 • Technická univerzita v Košiciach
  Oblasť spolupráce:
  Mikrobiológia a elektromagnetické žiarenie
 • The Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition, Jablonna , Poľsko
  Oblasť spolupráce: Testovanie hydrolytickej aktivity v truse a céku zvierat
 • Universita di Torino, Taliansko
  Oblasť spolupráce: Štúdium vplyvu kŕmnych aditív na fyziologické procesy v organizme zvierat, kvalitné a bezpečné potraviny
 • University of Life Sciences in Poznan, Poľsko
  Oblasť spolupráce: Fyziológia trávenia a výživa prežúvavcov, pedagogická činnosť
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  Oblasť spolupráce: Aplikácia enterocínov na potlačenie kontaminantnej mikrobioty v kozom hrudkovom syre
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  Oblasť spolupráce: Efektívnosť podávania enterocínov v chove koní
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  Oblasť spolupráce: Testovanie biochemických ukazovateľov v krvi a výskytu oocýst Eimeria sp. v truse
 • Výskumný ústav mliekarenský VUM, a s. Žilina
  Oblasť spolupráce: Testovanie vlastností pre zistenie prospešného charakteru vyselektovaných kmeňov zo surového kozieho mlieka