Vedenie ÚFHZ

RIADITEĽ ÚSTAVU FYZIOLÓGIE HOSPODÁRSKYCH
ZVIERAT CENTRA BIOVIED SAV, V. V. I.

prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.

T:+421 55 7276 274
M:+421 905 790 005
F:+421 55 7287 842
@: faix@saske.sk

Sekretariát

Iveta Timková

T1:+421 55 7276 271
T2:+421 55 7287 842
M:+421 907 292 273
F:+421 55 7287 842
@: adminiap@saske.sk
@: ufhzsav@saske.sk

VEDECKÁ TAJOMNÍČKA

RNDr. Klaudia Čobanová, PhD.

@: boldik@saske.sk

Vedecká rada ÚFHZ CBv SAV v. v. i.

Predseda vedeckej rady

RNDr. Štefan Čikoš, CSc.

T:+421 55 7276 280
@:cikos@saske.sk

Členovia vedeckej rady

RNDr. Dobroslava Bujňáková, PhD.

@:dbujnak@saske.sk

RNDr. Klaudia Čobanová, PhD.

@:boldik@saske.sk

MVDr. Ľubomíra Grešáková, PhD.

@:gresakl@saske.sk

prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.

@:koppel@up.upsav.sk

MVDr. Andrea Lauková, CSc.

@:laukova@saske.sk

MVDr. Zora Váradyová, PhD.

@:varadyz@saske.sk