Základné info

Pristaš, Peter Doc. RNDr., CSc.

Tel.: 055/6783120
Fax: 055/7287842