Základné info

Baran, Vladimír MVDr., CSc.

Tel.: 0908 990497
Fax: 055/7287842
Dátum a miesto narodenia:
14.marec 1956 v Košiciach

Kvalifikácia:
doktorandské štúdium ukončené v r. 1985, Univerzita veterinárneho lekárstva, Košice
téma dis. práce: Reakcia mliečnej žlazy dojníc po inzercii polyetylénového intramammárneho telieska

Vedecká orientácia:
1981-1985 (Univerzita veterinárneho lekárstva) Štúdium nešpecifických obranných mechanizmov mliečnej žlazy a vývoj nových metód pre kontrolu mastitíd

od 1986 - Štúdium imunocytochemických metód na urovni svetelnej a elektrónovej mikroskopie

od 1987 - (Ústav fyziológie hosp. zvierat)
Výskum v oblasti funkčnej morfológie bunkového jadra so špeciálnou orientáciou na metabolizmus rRNA

od 2005 - (Ústav fyziológie hosp. zvierat)
Výskum signálnych dráh bunkového cyklu počas vývoja oocytu a zygoty

Vedecký odbor:
Morfologické metódy so špecializáciou na pohlavné bunky a ranné embryá
Imunocytochemické metódy na úrovni svetelnej a elektrónovej mikroskopie

Zahraničné pracovné pobyty:

1 mesiac
University of Veterinary Sciences,
Department of Pathological anatomy, Laboratory of Electron Microscopy, Budapešť, Maďarsko

1 rok
Ústav experimentální medicíny AVČR, Laboratoř tkanivových kultur, Praha, Česká republika

2 roky
I.N.R.A., Unité de Biologie Cellulaire et de Microscopie Electronique, Jouy-en-Josas, Francúzsko

3 mesiace
F.A.L. Institute für Tierzucht und Tierverhalten, Mariensee, Nemecko

1 mesiac
Veterinärmedizinischen Universität
Institute für Tierzucht, Viedeň, Rakúsko

4 roky .. spolupráca pokračuje
Ústav živočišné fysiologie a genetiky AVČR,
Liběchov, Česká republika