Základné info

Kandričáková, Anna RNDr., PhD.

vedecký pracovník