Základné info

Fabian, Dušan MVDr., DrSc.

Riaditeľ
Tel.: 055/727 6270
Fax: 055/ 727 6270