Základné informácie

Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu je vedecké podujatie, ktoré každoročne v jeseni organizuje ÚFHZ CBv SAV v spolupráci s UVLF a PF UPJŠ v Košiciach.

Akademik Boďa bol jedným z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku, ktorého profesionálna kariéra bola spätá s viacerými inštitúciami v Košiciach.

Cieľom podujatia je poskytnúť košickým doktorandom z biologických vedných odborov priestor na získanie praktických skúseností v dvoch najdôležitejších oblastiach prezentácie vlastných výsledkov vedeckého výskumu, v prezentácii výsledkov v ústnej a písomnej forme.

Súčasťou seminára je Súťaž o najlepšiu prácu doktorandov. Príspevky sú uverejňované v recenzovanom zborníku.

Kontakt pre bližšie informácie o seminári: seminar.boda@saske.sk