Pracovníci

Profilová fotografia
vedecký pracovník
RNDr. Veronika Kovaříková, PhD.
ORCID:   ORCID