Základné údaje

Profilová fotografia
samostatný vedecký pracovník
RNDr. Klaudia Čobanová, PhD.
samostatný vedecký pracovník
T:     055/7922969
F:    055/7287842
ORCID:   ORCID