Ocenení doktorandi 2019

SEMINÁR DOKTORANDOV VENOVANÝ PAMIATKE AKADEMIKA BOĎU – XIV. ročník

14. – 15. november 2019

Súťaž o najlepšiu prácu doktorandov

 

Komisia vybrala spomedzi 38 prihlásených 9 najlepších prác, ktoré boli ocenené poukazmi na nákup vedeckých publikácií:

 

  • Petra Adamková, UPJŠ (Ústav biologických a ekologických vied, Katedra fyziológie živočíchov)
  • Filip Humeník, UVLF (Katedra anatómie, histológie a fyziológie, Ústav anatómie)
  • Nikola Jureková, UPJŠ (Ústav biologických a ekologických vied, Katedra Zoológie)
  • Stanislav Lauko, UVLF (Katedra mikrobiológie a imunológie, Ústav mikrobiológie a gnotobiológie)
  • Dominika Mravčáková, UVLF (Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV)
  • Katarína Peňazziová, UVLF (Katedra mikrobiológie a imunológie, Ústav mikrobiológie a gnotobiológie)
  • Jozef Pisko, UPJŠ (Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV)
  • Ivana Timková, UPJŠ (Ústav biologických a ekologických vied, Katedra mikrobiológie)
  • Miroslava Vargová, UVLF (Parazitologický ústav SAV)