Pracovníci

Meno / PozíciaE-mailTelefón
Alexiová, Zuzana
055/7276278
Augustinská, Danuše
augustinska@saske.sk055/7287842
Babeľová, Janka RNDr., PhD.
kubandova@saske.sk055/7276282
Bačová, Kristína RNDr.
bacovak@saske.sk
Baran, Vladimír MVDr., CSc.
baran@saske.sk0908 990497
Batťányi, Dominika RNDr., PhD.
mravcakova@saske.sk0904936468
Bino, Eva MVDr., PhD.
vedecký pracovník
bino@saske.sk+421915786762
Bombárová, Alexandra Mgr.
bombarova@saske.sk
Bujňáková, Dobroslava RNDr., PhD
samostatný vedecký pracovník
dbujnak@saske.sk055/7276276
Čigášová, Dana
055/7287872
Čikoš, Štefan RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
cikos@saske.sk055/7276280
Čobanová, Klaudia RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
boldik@saske.sk055/7922969
Fabian, Dušan MVDr., DrSc.
Riaditeľ
fabian@saske.sk055/727 6270
Faix, Štefan prof. MVDr., DrSc.
Vedúci organizačnej zložky
faix@saske.sk0905790005
Focková, Valentína PharmDr., PhD.
fockova@saske.sk
Geročová, Renáta
055/7922911
Grešáková, Ľubomíra MVDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
gresakl@saske.sk055/7922970
Guľašová, Anna RNDr.
onderkova@saske.sk
Hamarová, Ľudmila Ing., PhD.
vedecký pracovník
hrehova@saske.sk
Ivorová, Silvia RNDr.
kratochwillova@saske.sk
Jerga, Peter
055/7922962
Jurčík, Ivan
ijurcik@saske.sk055/7276285
Kandričáková, Anna RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
kandricakova@saske.sk
Karahutová, Lívia MVDr., PhD.
karahutova@saske.sk
Karchňák, Patrícia MVDr.
karchnak@saske.sk
Kišidayová, Svetlana RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
kisiday@saske.sk
Kocúreková, Tímea MVDr.
kocurekova@saske.sk
Kopčáková, Anna RNDr., PhD.
kopcakova@saske.sk
Koppel, Juraj Prof. MVDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
koppel@saske.sk0903200916
Korabská, Jarmila
korabska@saske.sk055/7922912
Kovaříková, Veronika RNDr., PhD.
vedecký pracovník
kovarikova@saske.sk
Krištofová, Radoslava Mgr.
kristofova@saske.sk
Kubašová, Ivana MVDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
kubasova@saske.sk
Kucková, Katarína RNDr.
kuckova@saske.sk
Lauková, Andrea MVDr., CSc.
vedúci vedecký pracovník
laukova@saske.sk055/7922964
Melišová, Dana
055/7276276
Mikulová, Klára MVDr.
mikulova@saske.sk
Olšavská, Anna
055/6783183
Pancák, František
055/7922966
Petrič, Daniel Ing., PhD.
petric@saske.sk
Pisko, Jozef PhDr., PhD.
pisko@saske.sk
Plachá, Iveta MVDr., PhD
samostatný vedecký pracovník
placha@saske.sk055/7922911
Pogány Simonová, Monika MVDr., PhD
samostatný vedecký pracovník
simonova@saske.sk055/792264
Pristaš, Peter Doc. RNDr., CSc.
pristas@saske.sk055/6783120
Rušinová, Laura Mgr.
kalatova@saske.sk
Strompfová, Viola MVDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
strompfv@saske.sk055/6330283
Ščerbová, Jana RNDr., PhD.
vedecký pracovník
scerbova@saske.sk
Šefčíková, Jana
055/7287842
Šefčíková, Zuzana MVDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
sefcikz@saske.sk055/6783183
Špirková, Alexandra RNDr., PhD.
vedecký pracovník
spirkova@saske.sk0904 892 909
Štempelová, Lucia MVDr., PhD.
vedecký pracovník
stempelova@saske.sk
Štempelová, Lucia MVDr.
stempelova@saske.sk
Tabačko, František
Takácsová, Margaréta RNDr., PhD.
takacsova@saske.sk
Timková, Iveta
Sekretárka
adminiap@saske.sk055/7287842
Tokarčíková, Katarína Ing., PhD.
tokarcikova@saske.sk
Váradyová, Zora MVDr., PhD
samostatný vedecký pracovník
varadyz@saske.sk055/792 2972
Venglovská, Valéria Bc.
venglov@saske.sk055/7922912
Zábolyová, Natália MVDr.
kotesovska@saske.sk