Publikácie

Publikácie za rok 2021

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
  • KARAFFOVÁ, Viera** – REVAJOVÁ, Viera – DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília – GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra – LEVKUT, Martin – ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana – HERICH, R. – LEVKUT, Mikuláš. Effect of Inorganic Zinc on Selected Immune Parameters in Chicken Blood and Jejunum after A. galli Infection. In Agriculture – Basel, 2021, vol. 11, no. 6, art. no. 551. (2020: 2.925 – IF, Q1 – JCR, 0.533 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2077-0472. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agriculture11060551 (Vega č. 1/0355/19 : Vplyv zinku a probiotickej baktérie na črevné helminty u hydiny) Typ: ADCA
  • KOMÁROMYOVÁ, Michaela – MRAVČÁKOVÁ, DominikaPETRIČ, DanielKUCKOVÁ, Katarína – BABJÁK, Michal – DOLINSKÁ, Michaela – KÖNIGOVÁ, Alžbeta – MAĎAROVÁ, Michaela – PRUSZYŃSKA-OSZMAŁEK, Ewa – CIESLAK, Adam – ČOBANOVÁ, KlaudiaVÁRADYOVÁ, Zora** – VÁRADY, Marián**. Effects of Medicinal Plants and Organic Selenium against Ovine Haemonchosis. In Animals, 2021, vol. 11, no. 5, art. no. 1319. (2020: 2.752 – IF, Q1 – JCR, 0.584 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ani11051319 (APVV 18-0131 : ALTREAT – Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov) Typ: ADCA
  • KŠIŇANOVÁ, MartinaKOVAŘÍKOVÁ, VeronikaŠEFČÍKOVÁ, ZuzanaŠPIRKOVÁ, AlexandraČIKOŠ, ŠtefanPISKO, JozefFABIAN, Dušan**. Different response of embryos originating from control and obese mice to insulin in vitro. In Journal of Reproduction and Development, 2021, vol. 67, no. 1, p. 25-34. (2020: 2.214 – IF, Q2 – JCR, 0.728 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0916-8818. Dostupné na: https://doi.org/10.1262/jrd.2020-096 (APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu) Typ: ADCA
  • LAUKOVÁ, Andrea** – MICENKOVÁ, Lenka – POGÁNY SIMONOVÁ, MonikaFOCKOVÁ, ValentínaŠČERBOVÁ, Jana – TOMÁŠKA, Martin – DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília – KOLOŠTA, Miroslav. Microbiome Associated with Slovak Traditional Ewe’s Milk Lump Cheese. In Processes, 2021, vol. 9, no. 9, article no. 1603. (2020: 2.847 – IF, Q3 – JCR, 0.414 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2227-9717. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pr9091603 (APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Typ: ADCA
  • MRAVČÁKOVÁ, Dominika** – SOBCZAK-FILIPIAK, M. – VÁRADYOVÁ, ZoraKUCKOVÁ, KatarínaČOBANOVÁ, Klaudia – MARŠÍK, Peter – TAUCHEN, Jan – VADLEJCH, Jaroslav – MICKIEWICZ, Marcin – KABA, Jaroslaw – VÁRADY, Marián**. Effect of Artemisia absinthium and Malva sylvestris on Antioxidant Parameters and Abomasal Histopathology in Lambs Experimentally Infected with Haemonchus contortus. In Animals, 2021, vol. 11, art. no. 462. (2020: 2.752 – IF, Q1 – JCR, 0.584 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ani11020462 (APVV 18-0131 : ALTREAT – Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktorGrant APP0029 : SAS Programme for PhD students. COST Action COMBAR CA16230 : Combatting anthelmintic resistance in ruminants) Typ: ADCA
  • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika**LAUKOVÁ, Andrea – CHRASTINOVÁ, Ľubica – PLACHÁ, IvetaSZABÓOVÁ, RenátaKANDRIČÁKOVÁ, Anna – ŽITŇAN, Rudolf – CHRENKOVÁ, Mária – ONDRUŠKA, Ľubomír – BÓNAI, A. – MATICS, Zsolt – KOVÁCS, Melinda – STROMPFOVÁ, Viola. Beneficial effects of Enterococcus faecium EF9a administration in rabbit diet. In World Rabbit Science, 2020, vol. 28, no. 4, p. 169-179. (2019: 0.684 – IF, Q4 – JCR, 0.284 – SJR, Q3 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1257-5011. Dostupné na: https://doi.org/10.4995/wrs.2020.11189 (Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. SK-HU-0006-08) Typ: ADCA