Publikácie

Publikácie za rok 2022

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
  • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília** – VARGOVÁ, Miroslava – HURNÍKOVÁ, Zuzana – LAUKOVÁ, Andrea – REVAJOVÁ, Viera. Modulation of lymphocyte subpopulations in the small intestine of mice treated with probiotic bacterial strains and infected with Trichinella spiralis. In Journal of Applied Microbiology, 2022, vol. 132, p. 4430-4439. (2021: 0.792 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1364-5072. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jam.15534 (Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Typ: ADCA
  • PETRIČ, Daniel – KOMÁROMYOVÁ, Michaela – BATŤÁNYI, Dominika – KOZŁOWSKA, Martyna – FILIPIAK, W. – ŁUKOMSKA, Anna – ŚLUSARCZYK, Sylwester – SZUMACHER-STRABEL, Malgorzata – CIEŚLAK, Adam – VÁRADY, Marián – KIŠIDAYOVÁ, SvetlanaVÁRADYOVÁ, Zora**. Effect of Sainfoin (Onobrychis viciifolia) Pellets on Rumen Microbiome and Histopathology in Lambs Exposed to Gastrointestinal Nematodes. In Agriculture – Basel, 2022, vol.12, no.2, art. no. 301. (2021: 0.525 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2077-0472. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agriculture12020301 (APVV 18-0131 : ALTREAT – Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktoGrant APP0162 : Vplyv vičenca vikolistého (Onobrychis viciifolia) na bachorovú fermentáciu, protozoálnu populáciu a hematologický profil u jahniat s hemonchózou. Project No. 005/RID/2018/19 : Regional Initiative Excellence) Typ: ADCA