Publikácie

Publikácie za rok 2022

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • BARAN, Vladimír** - PISKO, Jozef. Cleavage of Early Mouse Embryo with Damaged DNA. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 7, art. no. 3516. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23073516 (VEGA 2/0072/19 : Kontrola integrity DNA v preimplantačnom embryu. APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu) Typ: ADCA
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília** - VARGOVÁ, Miroslava - HURNÍKOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea - REVAJOVÁ, Viera. Modulation of lymphocyte subpopulations in the small intestine of mice treated with probiotic bacterial strains and infected with Trichinella spiralis. In Journal of Applied Microbiology, 2022, vol. 132, p. 4430-4439. (2021: 4.059 - IF, Q2 - JCR, 0.792 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1364-5072. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jam.15534 (Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Typ: ADCA

  Citácie:
  [3.2] ZHDANOVA, O. B. - NAPISANOVA, L. A. - RUDNEVA, O., V - USPENSKY, A., V - CHASOVSKICH, O., V - DIAKONOV, D. A. MORPHOLOGICAL CHANGES IN LYMPHOID TISSUES ASSOCIATED WITH THE INTESTINES OF RATS AT INFECTION THROUGH DIFFERENT DOSES OF LARVAE'S TRICHINELLS. In Meditsinskaya Parazitologiya i Parazitarnye Bolezni. ISSN 0025-8326, 2022, no. 2, p. 38-46. Dostupné na: https://doi.org/10.33092/0025-8326mp2022.2.38-46., Registrované v: Biosis Citation Index

 • FABIAN, Dušan** - KUBANDOVÁ, Janka - KŠIŇANOVÁ, Martina - WACZULÍKOVÁ, Iveta - FABIANOVÁ, Kamila - KOPPEL, Juraj. Overweight and fertility: what we can learn from an intergenerational mouse obesity model. In International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol.19, no. 13, art. no. 7918. (2021: 4.614 - IF, Q1 - JCR, 0.814 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1660-4601. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijerph19137918 (APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. VEGA 2/0072/19 : Kontrola integrity DNA v preimplantačnom embryu) Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.2] CALANNI-PILERI, Michela - WEITZEL, Joachim M. - DANNENBERGER, Dirk - LANGHAMMER, Martina - MICHAELIS, Marten. Lower Plasmatic Levels of Saturated Fatty Acids and a Characteristic Fatty Acid Composition in the Ovary Could Contribute to the High-Fertility Phenotype in Dummerstorf Superfertile Mice. In International Journal of Molecular Sciences, 2022-09-01, 23, 18, pp. ISSN 16616596. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms231810245., Registrované v: SCOPUS

 • FABIANOVÁ, Kamila** - BABEĽOVÁ, Janka - FABIAN, Dušan - POPOVIČOVÁ, Alexandra - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Maternal High-Energy Diet during Pregnancy and Lactation Impairs Neurogenesis and Alters the Behavior of Adult Offspring in a Phenotype-Dependent Manner. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 10, p. 5564. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23105564 (APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). ITMS: 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)) Typ: ADCA
 • FOCKOVÁ, Valentína - STYKOVÁ, Eva - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - MAĎAR, Marián - KAČÍROVÁ, Jana - LAUKOVÁ, Andrea**. Horses as a source of bioactive fecal strains Enterococcus mundtii. In Veterinary Research Communications, 2022, vol. 46, no. 3, p. 739-747. (2021: 2.816 - IF, Q1 - JCR, 0.540 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0165-7380. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11259-022-09893-9 (APP0253 : Mundticínové substancie a ich antimikrobiálny potenciál) Typ: ADCA
 • KARAFFOVÁ, Viera** - TÓTHOVÁ, Csilla - SZABÓOVÁ, Renáta - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - HERICH, Robert - ŽITŇAN, Rudolf - LEVKUT, Martin - LEVKUT, Mikuláš - FAIXOVÁ, Zita - NAGY, Oskar. The effect of Enterococcus faecium AL41 on the acute phase proteins and selected mucosal immune molecules in broiler chickens. In Life-Basel, 2022, vol. 12, no. 4, art. no. 598. (2021: 3.251 - IF, Q2 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2075-1729. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life12040598 Typ: ADCA
 • KUBAŠOVÁ, Ivana** - ŠTEMPELOVÁ, Lucia - MAĎARI, Aladár - BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava - MICENKOVÁ, Lenka - STROMPFOVÁ, Viola. Application of canine-derived enterococcus faecium dsm 32820 in dogs with acute idiopathic diarrhoea. In Acta Veterinaria (Beograd), 2022, vol. 72, no. 2, p. 167-183. (2021: 1.000 - IF, Q3 - JCR, 0.251 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0567-8315. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/acve-2022-0014 (VEGA 2/0006/20 : Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok) Typ: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea** - TOMÁŠKA, Martin - FRAQUEZA, Maria Joao - SZABÓOVÁ, Renáta - BINO, Eva - ŠČERBOVÁ, Jana - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília. Bacteriocin-Producing Strain Lactiplantibacillus plantarum LP17L/1 Isolated from Traditional Stored Ewe's Milk Cheese and Its Beneficial Potential. In Foods, 2022, vol. 11, no. 7, art. no. 959. (2021: 5.561 - IF, Q1 - JCR, 0.726 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2304-8158. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/foods11070959 Typ: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea** - BURDOVÁ, Oľga - NAGY, Jozef. In situ interaction of enterocin a/p with staphylococcus aureus saa5 in goat milk lump cheese. In Applied Sciences-Basel, 2022, vol. 12, no. 19, art. no. 9885. (2021: 2.838 - IF, Q2 - JCR, 0.507 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-3417. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/app12199885 (APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. APVV SK-PT-18-0005 : Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby) Typ: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea** - STOJANOV, Igor - PRODANOV RADULOVIČ, Jasna - MAĎAR, Marián - FOCKOVÁ, Valentína - ŠČERBOVÁ, Jana - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Susceptibility to bacteriocins of multiresistant, mecA gene possessing Staphylococcus pseudintermedius strains from lesions on dogs in Vojvodina (Serbia). In Microbial drug resistance : MDR, 2022, vol. 28, no.4, p. 484-491. (2021: 2.706 - IF, Q3 - JCR, 0.648 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1076-6294. Dostupné na: https://doi.org/10.1089/mdr.2021.0159 (APVV SK-SRB-18-0001 : Bakteriocíny, bezpečný spôsob redukovania na antibiotiká rezistentné baktérie pre zachovanie zdravého chovu prasiat. VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Typ: ADCA
 • PETRIČ, Daniel - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - BATŤÁNYI, Dominika - KOZŁOWSKA, Martyna - FILIPIAK, W. - ŁUKOMSKA, Anna - ŚLUSARCZYK, Sylwester - SZUMACHER-STRABEL, Malgorzata - CIEŚLAK, Adam - VÁRADY, Marián - KIŠIDAYOVÁ, Svetlana - VÁRADYOVÁ, Zora**. Effect of Sainfoin (Onobrychis viciifolia) Pellets on Rumen Microbiome and Histopathology in Lambs Exposed to Gastrointestinal Nematodes. In Agriculture - Basel, 2022, vol.12, no.2, art. no. 301. (2021: 3.408 - IF, Q1 - JCR, 0.525 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2077-0472. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agriculture12020301 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktoGrant APP0162 : Vplyv vičenca vikolistého (Onobrychis viciifolia) na bachorovú fermentáciu, protozoálnu populáciu a hematologický profil u jahniat s hemonchózou. Project No. 005/RID/2018/19 : Regional Initiative Excellence) Typ: ADCA
 • PLACHÁ, Iveta** - BAČOVÁ, Kristína - PLACHY, Lukas. Current knowledge on the bioavailability of thymol as a feed additive in humans and animals with a focus on rabbit metabolic processes. In Animals, 2022, vol. 12, no. 9, art. no. 1131. (2021: 3.231 - IF, Q1 - JCR, 0.610 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2076-2615. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ani12091131 (VEGA 2/0009/20 : Nova generácia kŕmnych aditív vo výžive zvierat) Typ: ADCA
 • PLACHÁ, Iveta** - BAČOVÁ, Kristína - ZITTERL-EGLSEER, Karin - LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - MAĎAROVÁ, Michaela - ZITNAN, Rudolf - STRKOLCOVA, Gabriela. Thymol in fattening rabbit diet, its bioavailability and effects on intestinal morphology, microbiota from caecal content and immunity. In Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2022, vol. 106, no. 2, p. 368-377. (2021: 2.718 - IF, Q1 - JCR, 0.592 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0931-2439. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jpn.13595 (VEGA 2/0009/20 : Nova generácia kŕmnych aditív vo výžive zvierat. Ernst Mach Grant, Ernst Mach Grants Action Austria-Slovakia : ICM-2019-13685) Typ: ADCA
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika** - LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - ŠČERBOVÁ, Jana - STROMPFOVÁ, Viola - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - PLACHÁ, Iveta - ŽITŇAN, Rudolf. Effect of enterocin M and durancin ED26E/7 supplementation on blood parameters, immune response and jejunal morphometry in rabbits. In Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2022, vol. 106, no. 2, p. 378-386. (2021: 2.718 - IF, Q1 - JCR, 0.592 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0931-2439. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jpn.13570 (VEGA 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zviera. VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Typ: ADCA
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika** - CHRASTINOVÁ, Ľubica - LAUKOVÁ, Andrea. Enterocin Ent7420 and sage application as feed additives for broiler rabbits to improve meat carcass parameters and amino acid profile. In Meat Science : the official journal of the American Meat Science Association, 2022, vol. 183, art. no. 108656. (2021: 7.077 - IF, Q1 - JCR, 1.298 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0309-1740. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2021.108656 (VEGA 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zviera. VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Typ: ADCA
 • ŠČERBOVÁ, Jana - LAUKOVÁ, Andrea** - LOSASSO, Carmen - BARCO, Lisa. Antimicrobial susceptibility to natural substances of Campylobacter jejuni and campylobacter coli isolated from Italian poultry. In Foodborne pathogens and disease, 2022, vol. 19, no. 4, p. 266-271. (2021: 3.788 - IF, Q2 - JCR, 0.761 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1535-3141. Dostupné na: https://doi.org/10.1089/fpd.2021.0085 (VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Typ: ADCA
 • ŠPIRKOVÁ, Alexandra* - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika* - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - PISKO, Jozef - KŠIŇANOVÁ, Martina - KOPPEL, Juraj - FABIAN, Dušan - ČIKOŠ, Štefan**. Glutamate can act as a signaling molecule in mouse preimplantation embryos. In Biology of Reproduction, 2022, vol. 107, no. 4, p. 916-927. (2021: 4.161 - IF, Q2 - JCR, 1.082 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0006-3363. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/biolre/ioac126 (APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí) Typ: ADCA
 • ŠTEMPELOVÁ, Lucia - KUBAŠOVÁ, Ivana - BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava - KAČÍROVÁ, Jana - FARBÁKOVÁ, Jana - MAĎAR, Marián - KARAHUTOVÁ, Lívia - STROMPFOVÁ, Viola**. Distribution and Characterization of Staphylococci Isolated From Healthy Canine Skin. In Topics in Companion Animal Medicine, 2022, vol. 49, art. no. 100665. (2021: 1.108 - IF, Q3 - JCR, 0.343 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1938-9736. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tcam.2022.100665 (VEGA 2/0006/20 : Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok) Typ: ADCA
 • TOKARČÍKOVÁ, Katarína - ČOBANOVÁ, Klaudia - TAKÁCSOVÁ, Margaréta - BARSZCZ, Marcin - TACIAK, Marcin - TUŚNIO, Anna - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra**. Trace mineral solubility and digestibility in the small intestine of piglets are affected by zinc and fibre sources. In Agriculture - Basel, 2022, vol. 12 no. 4, art. no. 517. (2021: 3.408 - IF, Q1 - JCR, 0.525 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2077-0472. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agriculture12040517 (APVV-17-0297 : Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia. VEGA 2/0008/21 : Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hopodárskych zvierat. COST FA1401 : Európska sieť-spolupráca týkajúca sa faktorov ovplyvňujúcich mikrobiálnu rovnováhu gastrointestinálneho traktu a jej význam pre zdravie prasiat (PiGuNet)) Typ: ADCA
 • VLČKOVÁ, Radoslava - SOPKOVÁ, Drahomíra - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana** - LECOVÁ, Martina - FABIAN, Dušan - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - SEIDAVI, Alireza - SIROTKIN, Alexander,V. Dietary Supplementation of Flaxseed (Linum usitatissimum L.) Alters Ovarian Functions of Xylene-Exposed Mice. In Life-Basel, 2022, vol. 12, no. 8, art. no. 1152. (2021: 3.251 - IF, Q2 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2075-1729. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life12081152 Typ: ADCA