Aktuálne riešené témy doktorandského štúdia

Fyziológia živočíchov na PF UPJŠ:

 • Baktérie z tráviaceho traktu včiel s probiotickým a bakteriocinogénnym potenciálom
  Mgr. Silvia Ivorová, školiteľ MVDr. Dušan Fabian, DrSc.
 • Molekulárne mechanizmy komunikácie skorých embryonálnych buniek s prostredím
  Mgr. Laura Kalatová, školiteľ RNDr. Štefan Čikoš, DrSc.

Veterinárna morfológia a fyziológia na UVLF:

 • Nová generácia kŕmnych aditív – ich vplyv na fyziologické procesy trávenia
  MVDr. Kristína Bačová, školiteľka MVDr. Iveta Plachá, PhD.
 • Animálne enterokoky a stafylokoky – zdroj bioaktívnych látok pre prevenciu v chove zvierat
  MVDr. Eva Bino, školiteľka MVDr. Andrea Lauková, CSc
 • Využitie prospešnej mikrobioty pre zdravie spoločných zvierat
  Mgr. Valentína Focková, školiteľka MVDr. Andrea Lauková, CSc.
 • Biologická účinnosť fytoaditív u psov
  MVDr. Maciej Gogulski, školiteľka MVDr. Viola Strompfová, PhD.
 • Vychytávanie železa mikroflórou črevného traku
  MVDr. Tímea Kocúreková, školiteľka RNDr. Dobroslava Bujňáková, PhD.
 • Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat
  MVDr. Natália Kotěšovská, školiteľka MVDr. Monika Pogány Simonová, PhD.
 • Vplyv fytoaditív a ich hlavných zložiek na procesy trávenia a zdravie zvierat
  Mgr. Radoslava Krištofová, školiteľka MVDr. Iveta Plachá, PhD.
 • Fytogénne aditíva ako modulár bachorového mikrobiómu, fermentácie a metanogenézy u prežúvavcov s endoparazitózou
  MVDr. Klára Mikulová, školiteľka MVDr. Zora Váradyová, PhD.
 • Mikrobiota kože psov – zloženie a možnosti jej prospešnej modulácie
  MVDr. Lucia Štempelová, školiteľka MVDr. Viola Strompfová, PhD.
 • Interakcie stopových prvkov a ich vplyv na minerálny status zvierat
  Ing. Katarína Tokarčíková, školiteľka MVDr. Ľubomíra Grešáková, PhD.