Projektová činnosť

Medzinárodné

BETTER - Zvýšenie biosekurity v živočíšnej produkcii zvyšovaním povedomia a metód biokontroly pre redukciu rizík vzniku a šírenia infekčných ochorení.
Biosecurity enhanced through training evaluation and raising awareness
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 21.10.2021 - 20.10.2025
BACFOOD - Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby
Bacteriocins and their benefits in reduction of spoilage, biofilm-producing bacteria from food products and food industry environment
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Prospešnosť aplikácie bakteriocínov v diéte koní
Benefits of bacteriocins application in horse diet
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
ANIMBACHEL - Bakteriocíny, bezpečný spôsob redukovania na antibiotiká rezistentné baktérie pre zachovanie zdravého chovu prasiat
Bacteriocins, a safe way to inhibit antibiotic resistant bacteria from pigs for healthy farming
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 15.2.2019 - 31.12.2021
PiGuNet - Európska sieť pre spoluprácu v oblasti faktorov ovplyvňujúcich mikrobiálnu rovnováhu gastrointestinálneho traktu prasiat a jej význam pre zdravie prasiat
European network on the factors affecting the gastro-intestinal microbial balance and the impact on the health status of pigs
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 31.10.2014 - 30.10.2018
METHAGENE - Veľkoplošné meranie produkcie metánu u jednotlivých prežúvavcov z pohľadu genetického hodnotenia
Large-scale methane measurements on individual ruminants for genetic evaluations
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Váradyová Zora, PhD
Anotácia:
Web stránka projektu: www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/FA1302
Doba trvania: 10.12.2013 - 9.12.2017
SMIAG - Malé molekulárne inhibítory adhézie na glykozoaminoglykány
Small molecular inhibitors of adhesion on glycosoaminoglycan
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Koppel Juraj, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2002 - 30.11.2009

Národné

ALTZINC - Potenciál a perspektíva alternatívnych zdrojov zinku vo výžive hospodárskych zvierat
Potential and prospect of alternative zinc sources in animal nutrition
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hospodárskych zvierat
Nutritional and health biomarkers in farm animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Grešáková Ľubomíra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
BIOZINC - Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia
Bioavailability of zinc in animals - the possibilities and solutions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022
Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat naturálnymi a minerálnymi aditívami
Digestive modulation by phytogenic and mineral feed additives in farm animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Grešáková Ľubomíra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
Tymiánový éterický olej ako kŕmne aditívum u hydiny.
Thyme essential oil as feed additive in poultry.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017
Zinok vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov
Zinc in animal nutrition and consumer safety
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2013 - 30.9.2017
Mangán vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov
Manganese in animal nutrition and consumer safety
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
Účinky fuzáriových mykotoxínov na antioxidačný status a imunitu hydiny
Effects of fusaria mycotoxins on antioxidant status and immunity of poultry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Leng Ľubomír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
mykotoxin - Účinky fuzáriových mykotoxínov na antioxidačný status hospodárskych zvierat
The effects of fusarium mycotoxins on antioxidant status of farm animals
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Leng Ľubomír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2011
SEANIM - Úloha selénu pri udržiavaní zdravia a produkcie hospodárskych zvierat
Role of selenium in maintenance of health and production in farm animals
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Leng Ľubomír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010