Projektová činnosť

Medzinárodné

PiGuNet - Európska sieť pre spoluprácu v oblasti faktorov ovplyvňujúcich mikrobiálnu rovnováhu gastrointestinálneho traktu prasiat a jej význam pre zdravie prasiat
European network on the factors affecting the gastro-intestinal microbial balance and the impact on the health status of pigs
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 31.10.2014 - 30.10.2018

Národné

ALTZINC - Potenciál a perspektíva alternatívnych zdrojov zinku vo výžive hospodárskych zvierat
Potential and prospect of alternative zinc sources in animal nutrition
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hospodárskych zvierat
Nutritional and health biomarkers in farm animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Grešáková Ľubomíra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov
Alternative parasite control of small ruminant
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Váradyová Zora, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
BIOZINC - Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia
Bioavailability of zinc in animals - the possibilities and solutions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022
Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat naturálnymi a minerálnymi aditívami
Digestive modulation by phytogenic and mineral feed additives in farm animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Grešáková Ľubomíra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
Zinok vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov
Zinc in animal nutrition and consumer safety
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2013 - 30.9.2017
Možnosti využitia aditív fytogénneho a nefytogénneho pôvodu pri ovplyvňovaní bachorového metabolizmu
Possibilities of using additives especially of phytogenic origin to influence ruminal fermentation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kišidayová Svetlana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Mangán vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov
Manganese in animal nutrition and consumer safety
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
Účinky fuzáriových mykotoxínov na antioxidačný status a imunitu hydiny
Effects of fusaria mycotoxins on antioxidant status and immunity of poultry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Leng Ľubomír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
mykotoxin - Účinky fuzáriových mykotoxínov na antioxidačný status hospodárskych zvierat
The effects of fusarium mycotoxins on antioxidant status of farm animals
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Leng Ľubomír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2011
BAPROPHERA - Nové bakteriocinogénne probiotiká a prebiotiká a ich využitie na dosiahnutie zdravšieho chovu králikov
New bacteriocinogennic probiotics and prebiotics and their use to achieve healthy rabbits husbandry
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.2.2009 - 31.12.2010
SEANIM - Úloha selénu pri udržiavaní zdravia a produkcie hospodárskych zvierat
Role of selenium in maintenance of health and production in farm animals
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Leng Ľubomír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010