Projektová činnosť

Medzinárodné

METHAGENE - Veľkoplošné meranie produkcie metánu u jednotlivých prežúvavcov z pohľadu genetického hodnotenia
Large-scale methane measurements on individual ruminants for genetic evaluations
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Váradyová Zora, PhD
Anotácia:
Web stránka projektu: www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/FA1302
Doba trvania: 10.12.2013 - 9.12.2017
Ovplyvňovanie bachorového metabolizmu prežúvavcov
Influence on rumen metabolisms of ruminants
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kišidayová Svetlana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 5.2.2010 - 30.12.2015
Metabolické aktivity Troglodytella abrassarti - entodiniomorfního nálevníka trávicího traktu lidoopů
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kišidayová Svetlana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 2.1.2009 - 31.12.2009

Národné

Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hospodárskych zvierat
Nutritional and health biomarkers in farm animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Grešáková Ľubomíra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov
Alternative parasite control of small ruminant
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Váradyová Zora, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
BIOZINC - Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia
Bioavailability of zinc in animals - the possibilities and solutions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022
Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat naturálnymi a minerálnymi aditívami
Digestive modulation by phytogenic and mineral feed additives in farm animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Grešáková Ľubomíra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
PARASOLVING - Rezistencia parazitov na antihelmintiká-výzvy, perspektívy a riešenia
Anthelmintic resistance of parasites – challenges, perspectives and solutions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Váradyová Zora, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2015 - 28.6.2019
Možnosti využitia aditív fytogénneho a nefytogénneho pôvodu pri ovplyvňovaní bachorového metabolizmu
Possibilities of using additives especially of phytogenic origin to influence ruminal fermentation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kišidayová Svetlana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Využitie mikroorganizmov k ovplyvňovaniu produkcie konjugovanej linolovej kyseliny u prežúvavcov
The use of microorganisms for influence the conjugated linoleic acid production in ruminants
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Jalč Dušan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Gastrointestinálne protozoá a ich úloha v trávení zvierat
Gastrointestinal protozoa and their role in the digestion of animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kišidayová Svetlana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 2.1.2008 - 31.12.2010
CLARUSIL - Produkcia konjugovanej linolovej kyseliny ovplyvňovaním diét u prežúvavcov
The production of conjugated linoleic acid by influencing of diets in ruminants
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Jalč Dušan, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: www2.saske.sk/clarusil/Clarusil%20sk/CLARUSIL-sk.htm
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010
SEANIM - Úloha selénu pri udržiavaní zdravia a produkcie hospodárskych zvierat
Role of selenium in maintenance of health and production in farm animals
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Leng Ľubomír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010
Troglodytella - Gastrointestinálne ciliáty a ich úloha v trávení ľudoopov
Gastrointestinal ciliates and their role in the digestion of great apes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kišidayová Svetlana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.2.2008 - 31.12.2009