Projektová činnosť

Medzinárodné

BETTER - Zvýšenie biosekurity v živočíšnej produkcii zvyšovaním povedomia a metód biokontroly pre redukciu rizík vzniku a šírenia infekčných ochorení.
Biosecurity enhanced through training evaluation and raising awareness
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 21.10.2021 - 20.10.2025
BACFOOD - Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby
Bacteriocins and their benefits in reduction of spoilage, biofilm-producing bacteria from food products and food industry environment
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Prospešnosť aplikácie bakteriocínov v diéte koní
Benefits of bacteriocins application in horse diet
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
ANIMBACHEL - Bakteriocíny, bezpečný spôsob redukovania na antibiotiká rezistentné baktérie pre zachovanie zdravého chovu prasiat
Bacteriocins, a safe way to inhibit antibiotic resistant bacteria from pigs for healthy farming
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 15.2.2019 - 31.12.2021
PiGuNet - Európska sieť pre spoluprácu v oblasti faktorov ovplyvňujúcich mikrobiálnu rovnováhu gastrointestinálneho traktu prasiat a jej význam pre zdravie prasiat
European network on the factors affecting the gastro-intestinal microbial balance and the impact on the health status of pigs
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 31.10.2014 - 30.10.2018
Identifikácia mechanizmov antibakteriálneho a imunomodulujúceho účinku probiotických kmeňov a cytokínov v podmienkach infekčno-zápalových ochorení
Identification of mechanisms of antibacterial and immunomodulating effect of probiotic bacterial strains and cytokines under infection-inflammatory disease
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2014 - 31.12.2015
ENGHIR - Európska sieť pre výskum gastrointestinálneho zdravia
European Network for gastrointestinal Health Research
Program: European Science Foundation (ESF)
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: www.engihr.eu
Doba trvania: 1.5.2010 - 31.10.2014

Národné

NONBOVQUAL - Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek
Evaluation method of raw goat milk microbiological quality and use of autochthonous lactic acid bacteria at non-bovine Milk processing
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat
Bacteriocins and their use to reduce spoilage microbiota in animal husbandry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Pogány Simonová Monika, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
FUPKOPROSP - Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravie
Functional food based on goats milk and its benefit on health
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022
BIOAKAHE - Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat
Bioactive substances, their impact and utilization for animals health
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat
Firmicutes, their properties and utilisation for animal health
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Strompfová Viola, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
Bakteriocíny produkované probiotickými kmeňmi Firmicutes a ich využitie pre zdravie potravinových zvierat
Bacteriocins produced by probiotic strains of Firmicutes and their use to improve the health of food animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Výskyt a význam rodu Bifidobacterium u psov
Occurence and impact of the genus Bifidobacterium in dogs
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Strompfová Viola, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
PROIMUNOCYHYD - Probiotické mikroorganizmy a regulácia cytokínovej odpovede v prevencii imunopatologických zmien počas črevných bakteriálnych infekcií u hydiny
Probiotic microorganisms and regulation of cytokine response in prevention of imunopathologic changes during intestinal bacterial infections in poultry
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.10.2015
Bakteriocín-produkujúce mikrobiota, ich bakteriocíny a zdravie hydiny
Bacteriocin-producing microbiota, their bacteriocins and poultry health
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Naturálne substancie a ich využitie pre zdravý chov psov
Natural substances and their use for healthy dogs
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Strompfová Viola, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
ENZYBIO - Enzybiotiká - molekulárny dizajn nových antibakteriálnych látok degradujúcich bunkovú stenu Gram-pozitívnych kokov
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Javorský Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010
Naturálne substancie a ich vplyv na fyziologický stav a zdravie zvierat
Natural substances and their effect on physiology and health of animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
BAPROPHERA - Nové bakteriocinogénne probiotiká a prebiotiká a ich využitie na dosiahnutie zdravšieho chovu králikov
New bacteriocinogennic probiotics and prebiotics and their use to achieve healthy rabbits husbandry
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.2.2009 - 31.12.2010
Probiotické baktérie a ich úloha pri ovplyvňovaní črevného ekosystému a stimulácii imunitnej odpovede u hydiny pri salmonelóze
The role of probiotic bacteria in influencing intestinal ecosystem and in stimulating of immunity in chickens affected by salmonellosis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea, CSc.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
CLARUSIL - Produkcia konjugovanej linolovej kyseliny ovplyvňovaním diét u prežúvavcov
The production of conjugated linoleic acid by influencing of diets in ruminants
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Jalč Dušan, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: www2.saske.sk/clarusil/Clarusil%20sk/CLARUSIL-sk.htm
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010