Projektová činnosť

Národné

PUFA-REPRO-BOOST - Prevencia reprodukčného zlyhania v období pripúšťania zvierat prostredníctvom skrmovania kŕmnych aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín
Prevention of periconceptional reproductive failure in animals via supplementation of diet with various sources of polyunsaturated fatty acids
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Fabian Dušan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Molekulárne mechanizmy reakcií preimplantačného embrya na faktory prostredia
Molecular mechanisms of preimplantation embryo responses to environmental factors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
EMBRYOLOSS - Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu
Etiology of early preimplantation development disorders
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Fabian Dušan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí
Mechanisms of communication and adaptation of preimplantation embryo in a disturbed environment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Xenembryo - Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya
Xenobiotics and preimplantation embryo development
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Koppel Juraj, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019
Vplyv kondičného stavu samíc na preimplantačný vývin embrya a úspešnosť biotechnologických postupov v reprodukčnej praxi
The effect of female body condition on preimplantation embryo development and success of biotechnological techniques in reproductive practice
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Fabian Dušan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017
Vplyv ranej výživy na kontrolu príjmu potravy, rast a enzymatickú aktivitu tenkého čreva mladých a dospelých zvierat
Effect of early nutrition on food intake control, growth and intestinal enzyme activity in juvenile and adult animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Šefčíková Zuzana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Mikrobiálne a funkčné zmeny čreva vo vzťahu k príjmu potravy a rastu zvierat
Microbial and functional gut changes in relation to food intake and growth of animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Mozeš Štefan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
RegEmbryo - Molekulárne mechanizmy regulácie vývinu preimplantačného embrya
Molecular mechanisms of preimplantation embryo development regulation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Koppel Juraj, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010
Úloha tenkého čreva v kontrole príjmu potravy a regulácie telesnej hmotnosti
The role of the small intestine in food intake control and body weight regulation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Mozeš Štefan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010