Projektová činnosť

Medzinárodné

Hormonálna disregulácia v diabetickej gravidite (Molekulárne mechanizmy metabolických a stresových adaptácii cicavčieho embrya v diabetickej gravidite)
Hormonal dysregulations in a diabetic pregnancy (Molecular mechanisms of metabolic and stress-related adaptation of mammalian embryos in a diabetic pregnancy)
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2016
Epiconcept - Epigenetika a prostredie v čase oplodnenia – Prostredie v čase oplodnenia ako epigenomický nástroj pre optimalizáciu produkcie potravín a zdravia zvierat
Epigenetics and Periconception Environment - Periconception environment as an epigenomic lever for optimising food production and health in livestock
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Koppel Juraj, DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://cost-epiconcept.eu/
Doba trvania: 4.10.2012 - 3.10.2016
GEMINI - Materské interakcie s gamétami a embryami
Maternal Interaction with Gametes and Embryos
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Koppel Juraj, DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.cost-gemini.eu/
Doba trvania: 28.2.2008 - 27.2.2012

Národné

Biologická dostupnosť rastlinných zložiek v živočíšnom organizme
Bioavailability of plant compounds in animal organism
Program: Vedecko-technické projekty
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 12.10.2023 - 11.10.2027
PUFA-REPRO-BOOST - Prevencia reprodukčného zlyhania v období pripúšťania zvierat prostredníctvom skrmovania kŕmnych aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín
Prevention of periconceptional reproductive failure in animals via supplementation of diet with various sources of polyunsaturated fatty acids
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Fabian Dušan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Molekulárne mechanizmy reakcií preimplantačného embrya na faktory prostredia
Molecular mechanisms of preimplantation embryo responses to environmental factors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
EMBRYOLOSS - Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu
Etiology of early preimplantation development disorders
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Fabian Dušan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí
Mechanisms of communication and adaptation of preimplantation embryo in a disturbed environment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Xenembryo - Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya
Xenobiotics and preimplantation embryo development
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Koppel Juraj, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019
Molekulárne mechanizmy adaptácie preimplantačného embrya
Molecular mechanisms of preimplantation embryo adaptation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Koppel Juraj, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018
Vplyv kondičného stavu samíc na preimplantačný vývin embrya a úspešnosť biotechnologických postupov v reprodukčnej praxi
The effect of female body condition on preimplantation embryo development and success of biotechnological techniques in reproductive practice
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Fabian Dušan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017
Mother-Embryo - Matka a embryo: vplyv materskej obezity a stresu na vývin preimplantačného embrya
Mother and embryo: the influence of maternal obesity and stress on preimplantation embryo dvelopment
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2015
Úloha vybraných bunkových receptorov v preimplantačnej embryogenéze
The role of selected cell receptors in preimplantation embryogenesis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
EmbCellDev - Kontrolné mechanizmy vývinu oocytu a preimplantačného embrya
Control mechanisms oocyte and preimplantation embryo develpment
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Baran Vladimír, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.saske.sk/embcelldev/
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014
Poruchy fertility a preimplatačného vývinu embrya pri obezite
Disorders of fertility and preimplantation embryo development associated with obesity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Fabian Dušan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Extracelulárne signály - vplyv na preimplantačnú embryogenézu
Extracellular signals – the influence on the preimplantation embryogenesis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Biomembrány - Biomembrány: štruktúra a dynamika membrán vo vzťahu k bunkovým štruktúram
Biomembranes: Membrane structure and dynamics in relation to cell functions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2008 - 31.10.2011
RegEmbryo - Molekulárne mechanizmy regulácie vývinu preimplantačného embrya
Molecular mechanisms of preimplantation embryo development regulation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Koppel Juraj, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010
Vplyv porúch homeostatickej rovnováhy organizmu matky na kvalitu preimplantačných embryí
The effect of maternal homeostasis disorders on preimplantation embryo quality
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Fabian Dušan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010