Projektová činnosť

Národné

Vychytávanie železa a rezistencia na antibiotiká u Enterobacterales potravinových zvierat.
Iron intake and antibiotic resistance in food animal Enterobacterales.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Štúdium a využitie bakteriocínov v prevencii moru včielieho plodu
Study and use of the bacteriocins in prevention of American foulbrood
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopčáková Anna, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Molekulárna analýza mikrobiálneho biofilmu u zvierat.   
Molecular analysis of microbial biofilm in animal. 
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
NOMAR - Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným anibiotikám
Progresive methods for elimination of development and sprad of bacterial resistance against relevant antibiotics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Javorský Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020
Negatívny vplyv vybraných xenobiotík na larválne štádium včely medonosnej (Apis mellifera)
Impact of selected xenobiotics on honeybee (Apis mellifera)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Javorský Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018