Publikačná činnosť

Kišidayová, Svetlana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
Publikácie za rok 2023:
  • KIŠIDAYOVÁ, Svetlana** - SCHOLCOVÁ, Nikola - MIHALIKOVÁ, Katarína - VÁRADYOVÁ, Zora - PRISTAŠ, Peter - SEMANOVÁ, Stanislava - CHRUDIMSKÝ, Tomáš - CHROŇÁKOVÁ, Alica - ŠIMEK, Miloslav - ŠUSTR, Vladimír. Some Aspects of the Physiology of the Nyctotherus velox, a Commensal Ciliated Protozoon Taken from the Hindgut of the Tropical Millipede Archispirostreptus gigas. In Life-Basel, 2023, vol. 3, no. 5, art. no. 1110. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.634 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2075-1729. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life13051110 (VEGA č. 2/0009/08 : Gastrointestinálne protozoa a ich úloha v trávení zvierat. Vega č. 2/0009/14 : Možnosti využitia aditív fytogénneho a nefytogénneho pôvodu pri ovplyvňovaní bachorového metabolizmu) Typ: ADCA
  • PETRIČ, Daniel - MIKULOVÁ, Klára - ČOBANOVÁ, Klaudia - KIŠIDAYOVÁ, Svetlana - VÁRADYOVÁ, Zora. Alterations in the rumen microbial communities and fermentation patterns of lambs fed diets supplemented with organic zinc. In Book of Abstracts of the 1st Regional meeting of the European Federation of Animal Science : book of abstracts No. 29 (2023), Nitra, Slovakia 26 – 28 April, 2023. 1. vyd. - Nitra : EAAP, 2023, s. 45. Dostupné na internete: https://omega.eaap.org/abstract/202946/ (Regional meeting of the European Federation of Animal Science) Typ: GII