Publikačná činnosť

Šefčíková, Zuzana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
Publikácie za rok 2023:
  • ČIKOŠ, Štefan - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - PISKO, Jozef - KALATOVÁ, Laura - FABIAN, Dušan - KOPPEL, Juraj. Glutamate and GABA can act as signaling molecules in preimplantation embryos. In 3rd Meeting Visegrád Group Society for Developmental Biology, Warsaw, September, 8th - 10th, 2023 : Abstract Book. 1. vydanie. - Warsaw : Institute of Genetics and Animal Biotechnology PAS, 2023, p. 36. (APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. APVV-22-0071 : Prevencia reprodukčného zlyhania v období pripúšťania zvierat prostredníctvom skrmovania kŕmnych aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín. VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí. VEGA 2/0041/23 : Molekulárne mechanizmy reakcii preimplantačného embrya na faktory prostredia. Meeting Visegrád Group Society for Developmental Biology) Typ: GII
  • KOVAŘÍKOVÁ, Veronika* - ŠPIRKOVÁ, Alexandra* - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - PISKO, Jozef - KALATOVÁ, Laura - KOPPEL, Juraj - FABIAN, Dušan - ČIKOŠ, Štefan**. Gamma-aminobutyric acid (GABA) can affect physiological processes in preimplantation embryos via GABAA and GABAB receptors. In Reproductive Medicine and Biology, 2023, vol. 22, no. 1, art. no. e12528. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.778 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1445-5781. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/rmb2.12528 (APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. VEGA 2/0041/23 : Molekulárne mechanizmy reakcii preimplantačného embrya na faktory prostredia. VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí) Typ: ADCA
  • KOVAŘÍKOVÁ, Veronika** - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - PISKO, Jozef - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - FABIAN, Dušan - ČIKOŠ, Štefan. Does fipronil affect GPX8 expression? In Animal Physiology 2023, 18th International Conference Animal Physiology 2023, May 29th -31th 2023, Lanckorona, Poland : book of abstracts. 1. vyd. - Krakov : Pedagogical University of Krakow, Institute of Biology and Earth Sciences, 2023, s. 34. Dostupné na internete: https://sites.google.com/view/animal-physiology-2023/book-of-abstracts (APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. VEGA 2/0041/23 : Molekulárne mechanizmy reakcii preimplantačného embrya na faktory prostredia. International Conference Animal Physiology) Typ: GII
  • KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - PISKO, Jozef - KALATOVÁ, Laura - FABIAN, Dušan - KOPPEL, Juraj - ČIKOŠ, Štefan. Extracellular glutamate and gamma-aminobutyric acid (GABA) can impair mouse blastocyst development. In 3rd Meeting Visegrád Group Society for Developmental Biology, Warsaw, September, 8th - 10th, 2023 : Abstract Book. 1. vydanie. - Warsaw : Institute of Genetics and Animal Biotechnology PAS, 2023, p. 77. (APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. APVV-22-0071 : Prevencia reprodukčného zlyhania v období pripúšťania zvierat prostredníctvom skrmovania kŕmnych aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín. VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí. VEGA 2/0041/23 : Molekulárne mechanizmy reakcii preimplantačného embrya na faktory prostredia. Meeting Visegrád Group Society for Developmental Biology) Typ: GII
  • PISKO, Jozef - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - FABIAN, Dušan. The impact of intoxication with fipronil during preimplantation period on further development of mouse embryos and offspring. In 3rd Meeting Visegrád Group Society for Developmental Biology, Warsaw, September, 8th - 10th, 2023 : Abstract Book. 1. vydanie. - Warsaw : Institute of Genetics and Animal Biotechnology PAS, 2023, p. 94. (VEGA 2/0041/23 : Molekulárne mechanizmy reakcii preimplantačného embrya na faktory prostredia. APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. APVV-22-0071 : Prevencia reprodukčného zlyhania v období pripúšťania zvierat prostredníctvom skrmovania kŕmnych aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín. Meeting Visegrád Group Society for Developmental Biology) Typ: GII
  • RUŠINOVÁ, Laura - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - PISKO, Jozef - KOPPEL, Juraj - FABIAN, Dušan - ČIKOŠ, Štefan. Expresia receptora GABAB v preimplantačných embryách. In Vedecké práce doktorandov 2023 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. XVIII. ročník. Košice, 9. a 10. november 2023. Veronika Kovaříková (zost.), Beáta Holečková, Monika Drážovská (rec.). 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV v.v.i., 2023, s. 70-72. ISBN 978-80-974246-4-0. (APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí. Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu) Typ: AFD
  • KALATOVÁ, Laura - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - PISKO, Jozef - KOPPEL, Juraj - FABIAN, Dušan - ČIKOŠ, Štefan. Expression GABAB receptor in preimplantation embryos. In Animal Physiology 2023, 18th International Conference Animal Physiology 2023, May 29th -31th 2023, Lanckorona, Poland : book of abstracts. 1. vyd. - Krakov : Pedagogical University of Krakow, Institute of Biology and Earth Sciences, 2023, s. 26. Dostupné na internete: https://sites.google.com/view/animal-physiology-2023/book-of-abstracts (APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí. International Conference Animal Physiology) Typ: GII
  • ŠPIRKOVÁ, Alexandra - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - PISKO, Jozef - KALATOVÁ, Laura - FABIAN, Dušan - KOPPEL, Juraj - ČIKOŠ, Štefan. Expression of GABAB receptor transcripts in mouse oocytes and blastocysts. In 3rd Meeting Visegrád Group Society for Developmental Biology, Warsaw, September, 8th - 10th, 2023 : Abstract Book. 1. vydanie. - Warsaw : Institute of Genetics and Animal Biotechnology PAS, 2023, p. 99-100. (APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. APVV-22-0071 : Prevencia reprodukčného zlyhania v období pripúšťania zvierat prostredníctvom skrmovania kŕmnych aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín. VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí. VEGA 2/0041/23 : Molekulárne mechanizmy reakcii preimplantačného embrya na faktory prostredia. Meeting Visegrád Group Society for Developmental Biology) Typ: GII
  • ŠPIRKOVÁ, Alexandra - PISKO, Jozef - FABIAN, Dušan - ČIKOŠ, Štefan - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana. Identification of fagocyte receptor transcripts in mouse blastocysts. In Animal Physiology 2023, 18th International Conference Animal Physiology 2023, May 29th -31th 2023, Lanckorona, Poland : book of abstracts. 1. vyd. - Krakov : Pedagogical University of Krakow, Institute of Biology and Earth Sciences, 2023, s. 65. Dostupné na internete: https://sites.google.com/view/animal-physiology-2023/book-of-abstracts (VEGA 2/0041/23 : Molekulárne mechanizmy reakcii preimplantačného embrya na faktory prostredia. APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. International Conference Animal Physiology) Typ: GII