Publikačná činnosť

Baran, Vladimír

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
Publikácie za rok 2023:
  • KNOBLOCHOVÁ, Lucie - ĎURÍČEK, Tomáš - VAŠKOVIČOVÁ, Michaela - ZORZOMPOKOU, Chrysoula - RAYOVÁ, Diana - FERANCOVÁ, Ivana - BARAN, Vladimír - SCHULTZ, R.M. - HOFFMANN, Eva R. - DRUTOVIČ, Dávid**. CHK1-CDC25A-CDK1 regulate cell cycle progression and protect genome integrity in early mouse embryos. In EMBO reports, 2023, vol. 24, no. 10, art. no. e56530. (2022: 7.7 - IF, Q1 - JCR, 3.273 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1469-221X. Dostupné na: https://doi.org/10.15252/embr.202256530 (VEGA 2/0072/19 : Kontrola integrity DNA v preimplantačnom embryu) Typ: ADCA