Publikačná činnosť

Bačová, Kristína

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
Publikácie za rok 2023:
  • BAČOVÁ, Kristína - ZITTERL-EGLSEER, Karin - LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - ŽITŇAN, Rudolf - TAKÁCSOVÁ, Margaréta - SOPKOVÁ, Drahomíra - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - KRIŠTOFOVÁ, Radoslava - FORMELOVÁ, Zuzana - PLACHÁ, Iveta**. Effect of thymol and Enterocin M administration on biochemical, antioxidant and immunological parameters, small intestinal morphology and microbiota in rabbits. In Italian Journal of Animal Science, 2023, vol. 22, no. 1, p. 972-981. (2022: 2.5 - IF, Q1 - JCR, 0.57 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1828-051X. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/1828051X.2023.2257732 (VEGA 2/0009/20 : Nova generácia kŕmnych aditív vo výžive zvierat. Ernst Mach Grant, Ernst Mach Grants Action Austria-Slovakia : ICM-2019-13685. Mob-Open 2022-01 : Absorption, distribution, deposition and elimination of encapsulated form of thymol in rabbit organism. CNR-SAS 2022-02 : How can biotransformation processes of thymol affect "gut health" in animal organism) Typ: ADCA
  • BAČOVÁ, Kristína - ZITTERL-EGLSEER, Karin - RÄUBER, Gesine Karas - PLACHÁ, Iveta. Processes of absorption, distribution and excretion of thymol in the rabbits organism. In Vedecké práce doktorandov 2023 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. XVIII. ročník. Košice, 9. a 10. november 2023. Veronika Kovaříková (zost.), Beáta Holečková, Monika Drážovská (rec.). 1. vyd. - Košice : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV v.v.i., 2023, s. 7-9. ISBN 978-80-974246-4-0. (VEGA 2/0009/20 : Nova generácia kŕmnych aditív vo výžive zvierat. Ernst Mach Grant, Ernst Mach Grants Action Austria-Slovakia : ICM-2019-13685. Mob-Open 2022-01 : Absorption, distribution, deposition and elimination of encapsulated form of thymol in rabbit organism. CNR-SAS 2022-02 : How can biotransformation processes of thymol affect "gut health" in animal organism. Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu) Typ: AFD
  • PLACHÁ, Iveta - BAČOVÁ, Kristína - KRIŠTOFOVÁ, Radoslava. Bioavailability of thymol as a natural feed additive in humans and animals : Invited Short Lecture. In 71st International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA), 2nd - 5th July 2023, Trinity College Dublin, Ireland : book of abstracts. 1. vyd. - Dublin : The Society for Medicinal Plant Research, 2023, s. 19, ISL-VET-01, 40. (VEGA 2/0009/20 : Nova generácia kŕmnych aditív vo výžive zvierat. International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA)) Typ: GII