Základné info

Faix, Štefan prof. MVDr., DrSc.

Vedúci organizačnej zložky
Tel.: 0905790005
Fax: 055/7287842