Projektová činnosť

Národné

Funkčné a metabolické vlastnosti kyslomliečnych baktérií tráviaceho traktu zvierat
Functional and metabolic properties of animal gastrointestinal lactic acid bacteria
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
BlaGen - Beta-laktamázové gény u enterobaktérií v životnom prostredí zvierat a v bioaerosoloch
Beta-lactamase genes of enterobacteria in the animal environment and bioaerosols
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof., MVDr. Kmeť Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.saske.sk/atbres/
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014
Mechanizmy získanej rezistencie na antibiotiká enterobaktérií a stafylokokov
Mechanisms of acquired antibiotic resistance in enterobacteria and staphylococci
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof., MVDr. Kmeť Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013